Bellonas forsvar av biodiesel

ingressimage_Frederic-Hauge-drikker-alger.jpg Frederic Hauge drikker alger Photo: (foto: Bo Mathisen/Hafslund ASA)

På bakgrunn av NA24 sin artikkel (23.11.09) presiserer Bellona at Uniol, som NA24 trekker fram, har kjøpt annonse på vår nettside for 20.000 kroner, talsvarende en halv promille av Bellonas årsomsetning på om lag 50 millioner kroner. Våre inntekter fra bioenergiselskaper er marginale. Regner en med støtten fra Norske Skog er vi oppe i rundt to promille.

NA24 illustrerer sin artikkel med Frederic Hauge som smaker på alger. Bellona jobber nettopp for at alger og andre nye energivekster som kan dyrkes på karrige områder med saltvann, og dermed ikke fortrenger annet jordbruk, må tas i bruk som tredje generasjonsbiodiesel. Verden har et økende behov for energi, og vi kan ikke lenger bruke fossile energikilder. Derfor jobber Bellona også for bioenergi, inkludert biodiesel.

Det er ingen hemmelighet at Bellona jobber for innovativ miljøteknologi, og det er heller ingen hemmelighet at vi samarbeider med næringslivet, både med dem vi er enige og uenige med. At vi også samarbeider med aktører som jobber med fornybar energi, burde ikke være noen overraskelse.