Nyheter

Jens misforstår om biodiesel

Frederic Hauge fyller opp tanken med bioetanol mens Miljøvernminister Helen Bjørnøy og administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Detaljhandel følger med.
Arnt Gøran Hartvig / Bellona

Publiseringsdato: 25. november, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Frederic Hauge mener Jens Stoltenberg legger til rette for den typen biodiesel han ikke vil ha. I morgen avgjøres biodiesel-saken av Stortinget.

– Ved å legge avgift på biodrivstoff, men øke innblandingspåbudet hjelper Jens fram førstegenerasjons biodrivstoff, og stikker kjepper i hjulene på de som vil utvikle annengenerasjons, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ikke imponert

Hauge møtte i går Jens Stoltenberg til duell i TV2-programmet Tabloid. Han var ikke imponert over statsministerens argumenter:

– Ved at innblandingspåbudet øker overlates det til Shell og Esso og selv kjøpe inn biodrivstoffet, da vil de selvfølgelig kjøpe inn det billigste, og med den nye avgiften kommer ikke de til å kjøpe innovative produkter basert på avfall, frityrolje og lignende, sier Hauge.

På denne måten vil førstegenerasjons biodiesel basert på raps og lignende utkonkurrere annengenerasjons biodiesel produsert av biomasse som ikke kan brukes til mat.

Rammebetingelser

Senest i sommer skrev statsministeren brev til biodieselprodusenten Uniol i Fredrikstad om at man ikke hadde planer om innføring av avgift på biodiesel. I morgen vil han altså presse regjeringen til å stemme for en slik avgift.

– Vi står foran en enorm omlegging av samfunnet vårt fra fossilt til fornybart. De bedriftene som satser penger og ressurser på å utvikle de løsningene vi trenger kan ikke behandles på denne måten, De trenger forutsigbare rammebetingelser, sier Hauge.

Uniol vil produsere biodiesel blant annet fra dyrefett.

Ufattelig

Stoltenberg har snakket om at avgiften på biodiesel kan føre 16 milliarder kroner til statskassa. Per i dag er det kun snakk om 70 millioner. Dersom man fikk alle biler til å gå på biodrivstoff ville man kutte utslippene med ca 10 millioner tonn CO2, altså hele 20 prosent.

– Det er ufattelig at Stoltenberg gjør dette. For 70 millioner kroner torpederer han spennende og innovativ utvikling i transportsektoren. En utvikling som vi sårt trenger, sier Hauge.

Du kan også se Frederic Hauge og Jens Stoltenberg debattere biodiesel på Redaksjon EN.