Nyheter

Regjeringen avgiftsbelegger biodiesel

Frederic Hauge fyller opp tanken med bioetanol mens Miljøvernminister Helen Bjørnøy og administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Detaljhandel følger med.
Arnt Gøran Hartvig / Bellona

Publiseringsdato: 16. november, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Arbeiderpartiet kommer til å trumfe gjennom den omstridte miljøavgiften på biodiesel når statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget, ifølge NRK. – En provokasjon mot hele miljøbevegelsen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Finansminister Sigbjørn Johnsen bekrefter til NRK i dag at biodiesel kommer til å bli dyrere over de neste to årene. Dette skyldes at biodiesel skal avgiftsbelegges.

Biodiesel er dyrere å produsere enn fossil diesel, og med avgift, blir den dyrere enn vanlig drivstoff.

Veiavgift

Førstkommende fredag leverer Finanskomiteen på Stortinget sin innstilling, før statsbudsjettet vedtas endelig i Stortinget.

Regjeringens begrunnelse for å innføre autodieselavgift også på biodiesel, er at også biler som går på biodiesel forårsaker ulykker, sliter på veinettet og fører til vedlikeholdsbehov på lik linje med andre biler.

Samtidig sier finansminister Johnsen til NRK at «Det som er en hovedutfordring med produksjon av biodrivstoff, er selve produksjonskostnadene. Det som er viktig nå er å trappe opp aktiviteten, slik at vi kan få andregenerasjons biodrivstoff.»

En provokasjon

– Dette er en provokasjon mot alt vi forsøker å gjøre ved å kombinere miljøpolitikk og næringspolitikk. Det er samtidig et hån mot de delene av næringslivet som har hatt mot til å satse på miljøteknologi sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han understreker at ved å legge på en slik avgift på biodiesel går Regjeringen imot klimaforlikets mål om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Samtidig ser Bellona en slik vingling i de politiske signalene som svært uheldig for forutsigbarheten til investorer i alternative drivstoff.

–Politikerne må gi langsiktige signaler, Vi må lage et marked for å komme til annen generasjons biodrivstoff. Alternativet er å øke CO2-avgiften på vanlig diesel så det blir prisforskjell, sier Hauge.

Opposisjonen på Stortinget har, sammen med miljøbevegelsen vært kritiske til forslaget.

Fjerner norske arbeidsplasser

Eierne bak biodieselfabrikken Uniol i Østfold har investert 350 millioner kroner i sitt prosjekt. Nå er de ansatte permittert med oppsigelsestrusselen hengende over seg, ifølge NTB.

Norske Skog på Follum planlegger å flytte sin satsing på bioenergi til utlandet, til Sør-Amerika eller Australasia, hvor det er tilgang på trevirke til en langt lavere pris, ifølge Ringerikes Blad.

– Jens og Sigbjørn får mye CO2, og mange norske arbeidsplasser på samvittigheten gjennom dette vedtaket. Slik styres en stat kontrollert av petroholikere, sier Frederic Hauge.