Nyheter

Er biokull en løsning?

(foto: Øyvind Johnsen/Bellona)

Publiseringsdato: 9. desember, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

- Biokull er ikke en lett tilgjengelig løsning, den er avhengig av mange faktorer, sa Dr. Johannes Lehmann fra University of Cornell på et seminar om biokull i Bellona Room i dag.

– Hvor god løsning det er, vil avhenge av blant annet tilgang på biomasse, energibehov og hva slags jordbruk det er ment for. Potensialet med hensyn til klimaendringene er også variabelt fra ett biokullsyustem til et annet på grunn av forskjellige typer biomasse, metode, utbredelse og implementering.

Stor interesse

Biokull har den siste tiden vært mye omtalt som en løsning med stort potensiale for reduksjon av klimagassutslipp. Årsaken til den store interessen for biokull, er blant annet fordi biokull har fire mulige verdikjeder:

Opptak av CO2 fra atmosfæren, produksjon av ren energi,  det kan brukes som jordforbedringsmetode for å  øke avlingene – og til å håndtere organisk avfall.

– Noe som kan tale for biokull er også at det ikke er avhengig av utvikling av avansert teknologi, sa Dr. Lehmann.

Deltagerne i tillegg til Dr. Lehmann var Debbie Reed (Executive Director IBI), Thomas Harrtung (BlackCarbon Denmark), Nathaniel Mulchay (WorldStove) og Guy Reinaud (Pro-Natura International).

Ikke bare positivt

Samtidig som entusiasmen er stor, er mange bekymret for mulige negative effekter. Det er nemlig ulike variabler og faktorer i forhold til type biomasse, jordsmonn, klima og deponering i jord, som gjør det vanskelig å kvantifisere hvor utslippsreduserende bruken av biokull vil være.

Og vil bruken kunne føre til nedhogging av skog? Det siste er Guy Reinaud fra Pro-Natura International sikker på at ikke vil skje:

– Ganske enkelt fordi at det å bruke skog er mye dyrere enn å bruke biomasse i form av avfall fra skogsdrift og landbruk.