Nyheter

– Gi mer støtte til biogassproduksjon

Publiseringsdato: 19. mars, 2010

Skrevet av: Ann-Christin Lunde

Torsdag var sentrale aktører innenfor landbruks- og avfallsektoren samlet som en del av Bellonas Klimakur-møteserie. Temaet var hvordan biogass kan bidra til klimakutt.

Klimakur-rapporten utreder hvilke virkemidler myndighetene kan benytte seg av for å nå målene om reduksjon av klimagassutslipp. Innenfor landbruks- og avfallssektoren bør det legges til rette for en satsing på biogass og biorest.

Avfall som ressurs

Biogass og biorest kan produseres fra husdyrgjødsel og matavfall. Man får dermed nyttiggjort ressurser som ikke brukes fullt ut i dag. Biogassen kan både oppgraderes til drivstoff for kjøretøy og brukes til varme eller elektrisitetsproduksjon. Bioresten – det som blir igjen av husdyrgjødselet eller matavfallet når biogassen er produsert – kan benyttes som jordforbedringsmiddel eller gjødsel. For å utnytte denne energien trenger man tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne i form av gode nok teknologiske løsninger. I tillegg må logistikken være på plass, transporten mellom produsentene av biogass og sluttbruker bør være kortest mulig.

– For å nå disse målene er det viktig at avfall fra landbruks- og avfallsektoren begynner å bli betraktet som en ressurs i stedet for en belastning, sier Jens Olav Flekke fra Dagligvarehandelens Miljøforum AS.

Etterlyser politisk satsing på biogass

Utfordringen man står overfor er å gjøre forurensningskilder om til energiprodusenter. Insentiver må være på plass for å få produsenter til å satse på utvinning av biogass og biorest.

– Biogass må gjøres konkurransedyktig og lønnsomt på lang sikt for at produsentene skal være villige til å satse og investere, sier Silja Vestre i EGE (Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune).

– Det må lønne seg for kommunen å utvinne biogass fra avfallet sitt for å kunne være konkurransedyktig på energimarkedet. Avgifts- og støtteordninger må derfor ses i forhold til de målsetninger om miljøtiltak som de politiske partiene har blitt enige om i klimaforliket.

Står samlet om et hovedbudskap

Høringsfristen for innspill til Klimakur er 20. mai. De oppmøtte innenfor de berørte sektorene og Bellona ble enige om å samordne sine innspill.

– Det er viktig at vi står sammen om et hovedbudskap ovenfor politikerne. Vi er alle enige om at det må legges til rette for en videreutvikling av den gryende satsingen vi ser innenfor biogass og biorest i Norge. Det er gjennom investeringsstøtte og avgifter på skitnere alternativer vi kan gjøre satsingen lønnsom, sier Tone Knudsen, energirådgiver i Bellona.