Nyheter

Bioenergi – på riktig måte

Energirådgiver i Bellona, Tone Knudsen.
(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 30. juni, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

- Det er bra at det settes fokus på miljøutfordringene med bioenergi og bruk av biomasse til energi og andre formål, men disse rapportene peker i alt for liten grad på alternativene vi har, sier Tone Knudsen i Bellona om en høring som fant sted i Europaparlamentet i dag.

To rapporter ble i dag presentert på en høring i Europaparlamentet i Brussel. Den ene omhandlet bioenergi og bærekraftighet, og den andre det kontroversielle temaet ILUC (indirect land use change) i forbindelse med biomasseproduksjon.
 
– Disse rapportene peker på viktige utfordringer med bioenergi som for eksempel at ingen bioenergi er 100 % karbonnøytral fordi biomassen, enten det er trær eller planter, trenger en viss tid til å vokse, men rapportene ser ut til å fokusere mer på problemer enn muligheter, sier Tone Knudsen i Bellona.

Viser ikke alternativene

– Bellona mener det er bra at det settes fokus på miljøutfordringene med bioenergi og bruk av biomasse til energi og andre formål, men disse rapportene peker i alt for liten grad på alternativene vi har, sier hun.

For å oppnå 85 prosent reduksjon i CO2- utslippene våre frem til 2050, viser alle studier at bioenergi produsert på riktig måte vil være essensielt.

– Det vi må fokusere på er hvordan biomasse kan produseres på en bærekraftig måte, sier Knudsen.

Mangler viktige kilder

Rapportene tar for seg fem ulike kilder til bioenergi, men inkluderer ikke alger eller akvatisk biomasse som vil kunne redusere tidsaspektet – i forhold til trær som behøver lang tid til å gro og dermed ta opp igjen karbonet som slippes ut når det brennes.

Rapporten ser heller ikke på CCS og muligheten for å kombinere bio med CCS, som vil kunne bidra til karbonnegative løsninger på sikt.

 – Bellona er enig i at man må prioritere de reneste løsningene, som fornybar elektrisitet. Men enkelte områder hvor vi i dag bruker fossile energikilder, er biomasse den eneste kilden vi har til å erstatte fossilt karbon med et potensielt fornybart karbon, sier Knudsen.