Nyheter

Skryter av svensk strategi

Tone Knudsen
(Foto: Jo Straube)

Publiseringsdato: 20. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Sveriges nye plan for økt bruk av klimavennlig biogass inkluderer alle sektorer som er involvert i biogassproduksjonen. Bellonas Tone Knudsen mener det samme bør gjøres i Norge.

En ny, sektorovergripende rapport foreslår hvordan Sverige skal øke den innenlandske bruken av biogass. Der foreslås det at energi-, landbruk- og miljømyndigheter skal samarbeide for å nå målet, noe Bellona er fornøyd med.

– Bellona arbeider for mer samhandling og dialog mellom de ulike sektorene som er involvert i biogassproduksjon i Norge. Det er på høy tid at norske myndigheter gjør som svenskene, sier Tone Knudsen, fagrådgiver i Bellona.