Nyheter

Seier til Bellona

Olaf Brastad, styreleder i Bellona, krever full kartlegging av miljøgifter om bord i skipsvraket "Murmansk".
foto: marius dalen/bellona

Publiseringsdato: 14. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Klimaforliket slår fast at det skal utarbeides en nasjonal strategi for mer produksjon og bruk av biogass. – Det er på høy tid at vi nå har fått gjennomslag for dette kravet, sier Bellonas Olaf Brastad.

– Biogass er et godt  bidrag til kampen mot klimaendringer, spesielt i transportsektoren som alternativ til diesel for tyngre kjøretøy. Derfor er vi glade for at det nå skal bli laget en nasjonal biogasstrategi.

Det sier Olaf Brastad, seniorrådgiver i Bellona, etter at klimaforliket ble vedtatt i Stortinget mandag.

Sviktet i klimameldingen

Veien fram til vedtaket har imidlertid vært lang. Bellona har sammen med en rekke samarbeidspartnere arbeidet for kravet i hele fem år, men da regjeringen la fram sin klimamelding, sto det ingenting om en slik plan i dokumentet.

– Dette til tross for at Bellona gjennom Biogassalliansen, som omfatter råvareleverandører, behandlere, brukere, forskningsmiljøer og lokale og regionale myndigheter, har synliggjort behovet og lagt et betydelig press i saken.

Forbedring gjennom forlik

Det ble det heldigvis en ordning på da de rødgrønne gikk i forhandlinger med opposisjonspartiene Venstre, KrF og Høyre om et nytt klimaforlik.

Da fikk de klimavennlige delene av regjeringen og opposisjonen gjennomslag for ønsket om å utarbeide en egen strategi for produksjon og bruk av biogass.

– Vi er fornøyde med at dette nå er kommet på plass. Samtidig er det ergerlig at det har tatt så lang tid: Dessverre har vi sett at fornuftige og fremtidsrette investeringer i norske biogassanlegg – med noen unntak – har blitt satt på vent, sier Brastad.

Samtidig blir norske biogassråvarer eksportert til Danmark og Sverige, og denne eksporten har vært økende.

Vil utnytte avfall bedre

Nå vender Brastad blikket framover, og mener en slik strategi kan utarbeides i løpet av høsten.

– Interessenter i bransjen sitter på mye kompetanse, og vil ha mange viktige innspill.

Bellona vil følge prosessen med den nye strategien tett. Et av miljøstiftelsens innspill blir at man må få et krav om utsortering av våtorganisk avfall, som er en stor og ofte lite utnyttet ressurs.

I tillegg til fordelen med mer miljøvennlig drivstoff, trekker Bellona-rådgiveren fram at gjødselen fra biogassanleggene gir landbruket en klimagevinst og en verdifull jordforbedringsressurs.

– Derfor bør strategien også inneholde virkemidler som gjør at bøndene kan ta biogjødsla i bruk.