Nyheter

Seniorrådgiver for bærekraftig landbruk

Vi søker en seniorforsker som brenner for å skape nye løsninger for landbruket.
Vi søker en seniorforsker som brenner for å skape nye løsninger for landbruket.
Subtle Cinemtics on Unsplash

Publiseringsdato: 20. november, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Vil du være med på å utvikle banebrytende klima- og miljøløsninger som en del av Norges mest innovative miljøorganisasjon? Miljøstiftelsen Bellona søker nå etter en seniorrådgiver som brenner for å skape nye løsninger for landbruket, har god forståelse av naturvitenskap og er samfunnsorientert. Er du i tillegg strukturert, god til å kommunisere og evner å jobbe selvstendig med komplekse problemstillinger, så vil vi gjerne høre fra deg.

Bellona er engasjert i alt fra dyrking av tare, saltvannsdrivhus i ørkenområder, nye fôrråvarer til fisk og husdyr, revegetering til bioteknologiprosjekter med plastspisende larver. Hvorfor? Fordi hvordan vi forvalter økosystemene, hvordan vi skaffer til veie biomasse og hvordan vi utvikler matproduksjon, bioteknologi og bioøkonomi er avgjørende for våre muligheter til å takle klima- og naturkrisen. Gjennom vårt bioøkonomiteam øker vi nå innsatsen for å realisere nye miljøløsninger med fokus på landbruk.

Stillingsinnhold

Som en del av Bellonas tverrfaglige team, vil stillingen som seniorrådgiver bidra med:

 • Prosjektledelse og deltakelse i prosjekter knyttet til landbruk og bioøkonomi. Faglig tematikk inkluderer nye fôringredienser til husdyr, regenerativt landbruk, karbonlagring i jord, utnyttelse av biprodukter og sidestrømmer, landbruksteknologi og bærekraftige matsystemer
 • Oppfølging og dialog med våre samarbeidspartnere, samt kontakt med et bredt nettverk av industri-, forsknings- og samfunnsaktører i Norge og internasjonalt
 • Analyser av klima- og miljøløsninger knyttet til bioøkonomi og matsystemer, forslag til posisjoner og utvikling av forslag til ny politikk
 • Utarbeidelse av faglige rapporter, notater og høringsinnspill
 • Identifisering av muligheter og utvikling av nye prosjekter i samarbeid med teamleder

Stillingen inngår i Bellonas Bioøkonomi-team, og rapporterer til teamleder. 8 stillinger utgjør i dag teamet som jobber med et bredt spekter av tematikker, prosjekter og partnerskap. Stillingen har Bellonas kontor i Oslo som arbeidssted, og reising må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen landbruksfag, bioøkonomi eller biologi. Andre fagkombinasjoner kan også være aktuelt. Lang og relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder kombinert med kortere utdanning, kan veie opp for utdanningskravet.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med prosjektledelse og resultatrapportering
 • Et sterkt engasjement for bærekraft, vilje til å skape endring og tålmodighet til å jobbe langsiktig
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Bellona-rådgivere jobber med faglige spørsmål, politikk, media og kommunikasjon. Selvstendig arbeid på komplekse saksfelt – å kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger, innhente informasjon fra litteratur og nettverk, og gjøre egne analyser – er en del av arbeidshverdagen. Nysgjerrighet og etterrettelighet er viktig. Våre rådgivere må jobbe godt i team, og arbeidskapasitet og leveringsevne er nødvendig. Vi ønsker en positiv og kreativ medarbeider som er tydelig og åpen i sin kommunikasjon.

Hva vi tilbyr våre ansatte

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon med dyktige og engasjerte kollegaer og med et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt
 • En reell mulighet til å utgjøre en forskjell for klima og miljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Et trygt, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Om arbeidsgiveren

Miljøstiftelsen Bellona er en miljøorganisasjon som jobber med de store klima- og miljøutfordringene verden står overfor. Bellona ble grunnlagt i 1986, og er i dag en internasjonalt anerkjent teknologi- og løsningsorientert organisasjon med kontorer i Oslo, Brussel, Berlin og Vilnius.. I dag jobber det rundt 70 ingeniører, økologer, biologer, økonomer, jurister, statsvitere og journalister i Bellona. Vi publiserer arbeidsnotater, rapporter og nyhetssaker på nett, på norsk, engelsk, russisk og tysk.

Søknadsfrist er 5.12.2023, med ønsket tiltredelse mars/april 2024.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte teamleder Joakim Hauge på joakim@bellona.no eller

tel 408 56 190.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.