Nyheter

Vindkraft i verden 1996

Publiseringsdato: 21. april, 1996

Skrevet av: Hilde Lynnebakken

USA er fremdeles det landet i verden som har mest vindkraft, men Tyskland vil seile opp som ener i løpet av året. Dessuten er det forventet at India passerer Danmark som tredje størst i år.

Tilsammen 6097 MW vindkraft er installert globalt ved utgangen av 1996. Danske BTM Consult tror 9000 nye MW vil settes opp mellom 1997 og 2001. Utbyggingen av vindkraft var 1258 MW i 1996. Dette ventes å øke til 2000 MW i året rundt årtusenskiftet. BTM Consult anslår at utbyggingstakten vil fortsette å stige – til nærmere 5000 MW i året rundt år 2005.

Norge slår Luxembourg

Norge ligger på 16. plass i Europa når det gjelder vindkraft. Trøsten er at det bare er Tjekkia og Russland blant øst-europeerne som har mer vindkraft enn oss. Dessuten har vi dobbelt så mye vindkraft som Luxembourg.

Installert vindkraft globalt (MW)

31/12 1995 31/12 1996 31/12 1995 31/12 1996
Europa
Tyskland 1136 1545 Finland 7 8
Danmark 619 857 Belgia 7 7
Nederland 236 299 Tjekkia 7 7
Storbritannia 200 270 Russland 5 5
Spania 145 249 Norge 4 4
Sverige 67 105 Østerrike 3 3
Hellas 28 29 Luxembourg 2
Italia 25 71 Sveits 2
Portugal 13 20 Latvia 1
Irland 7 11 Polen 1 1
Frankrike 7 10 Ukraina 1 1
Totalt Europa 2518 3507
Nord-Amerika
USA 1591 1590 Canada 21 21
Totalt Nord-Amerika 1612 1611
Asia
India 565 816 Kina 44 79
Totalt Asia 609 895
Latin-Amerika
Costa Rica 0 20 Brasil 2 3
Argentina 3 3 Mexico 2 2
Totalt Latin-Amerika 7 28
Stillehavsområdet
Australia 10 10 New Zealand 2 4
Japan 5 14 Totalt Stillehav 17 28
Midt-Østen og Afrika
Iran 1 9 Jordan 1
Israel 6 6 Afrika 3
Egypt 5 5 Totalt Midt-Østen og Afrika 12 24
Karibia 4 4
Totalt verden 4896 6097

Kilde: Windpower Monthly