Nyheter

Bellona varsler aksjoner: Berntsen vil demme opp for Europa

Publiseringsdato: 31. januar, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil åpne for utbygging av flere omstridte norske vassdrag for å produsere strøm til Europa. Bellonas Frederic Hauge truer med aksjoner.
Roger Grøndalen
31/01-1997 12:00Bellona varsler aksjoner:
Berntsen vil demme opp for Europa

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil åpne for utbygging av flere omstridte norske vassdrag for å produsere strøm til Europa. Bellonas Frederic Hauge truer med aksjoner.

Thorbjørn Berntsen vil demme opp flere omstridte vassdrag for å skaffe resten av Europa norsk vannkraft. Men han møter motstand.

Av Norges samlede vannkraftpotensiale på omlag 175 TWh, er nærmere 113 TWh utbygd. Cirka 35 TWh er varig vernet mot kraftutbygging. Det er det gjenværende vannkraftpotensialet på omtrent 27 TWh Berntsen nå ønsker å bygge ut. Men mange av de aktuelle vassdragene er svært omdiskuterte. De mest omstridte er Øvre Otta, Verdalselva, Saudavassdraget, Hattebergvassdraget, Nesåa, Sokndalsvassdraget og Gjengedalsvassdraget.

Planene har blitt møtt med hoderysting av miljøorganisasjonene, som mener at utbyggingene vil føre til dramatiske miljøødeleggelser.

—Berntsen fremstår her som en miljøødelegger og ikke som en miljøvernminister, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona. —Hvis ikke Berntsen tar til vettet kan vi bli tvunget til å henge dressen i skapet og finne fram igjen kjeledresser og kjetting.

—Så lenge det ikke er gjort noen seriøse initsiativer på alernativene er ikke en massiv vannkraftutbyggning troverdig. Enøk og fornybar energi kan skaffe minst 50 TWh, sier energiansvarlig Hilde Lynnebakken i Bellona.