Nyheter

Bygger egen vindmølle i Fjell ved Bergen

Publiseringsdato: 21. april, 1997

Skrevet av: Hilde Lynnebakken

Rundt 50 familier i Fjell ved Bergen har slått seg sammen og dannet vindmøllelag. Laget vil sette opp ei vindmølle for å produsere sin egen strøm.

Initiativtaker Arild Halvorsen forteller at planen er å sette opp en vindmølle på 225 kW i Fjell kommune utenfor Bergen. Andelslaget har skaffet tillatelse fra grunneier til å sette opp vindmølla.

Mølla skal knyttes til strømnettet som drives av Sotra Kraftlag. Når det blåser mye skal overskuddsstrømmen selges til kraftlaget, er det vindstille kjøper vindmøllelaget strøm fra kraftlaget.

Det er gode vindforhold i området hvor vindmøllelaget ønsker å sette opp mølla. Det er beregnet at den vil produsere ca. 800.000 kWh i året.

For å sette opp en vindmølle trenger en byggetillatelse fra kommunen.