Nyheter

Brev til Gro Harlem Brundtland om vern av Øvre Otta-vassdraget

Publiseringsdato: 4. mai, 1999


Gro Harlem Brundtland
 
WHO
Avenue Appia
1211 Geneve 27
Switzerland

3.mai 1999

Vern av Øvre Otta-vassdraget

Stortinget skal behandle spørsmålet om utbygging av Øvre Otta-vassdraget 7.juni, og Arbeiderpartiet skal om kort tid avgjøre sitt standpunkt til saken.

Alle erkjenner at epoken med de store vannkraftutbyggingene nå er over og at gapet mellom etterspørsel og tilbud av energi må dekkes på andre måter enn å bygge ut de siste urørte vassdragene. Øvre Otta er et av de to siste store verdifulle vassdragene utenfor verneplanen for vassdrag. De ville fjellelvene Tora, Føysa, Vulu og Måråe og mektige fosser som Pollfossen, Høgfossen og Dønnfossen blir hardt rammet av en utbygging. Steinfyllinger vil skjemme naturen og kraftlinjer vil innvirke på villreinstammen.

Vi er nå redde for at Fremskrittspartiet med hjelp av Arbeiderpartiet og Høyre skal få Stortinget til å beslutte en kraftutbygging som de senere vil komme til å angre på. Det er lett å se noen paralleller til utbyggingen av Alta. Vi er naturligvis oppmerksom på at du ikke har noen formell rolle i norsk politikk for tiden, men vi appellerer likevel til deg og din enorme autoritet for å hjelpe til å hindre at Arbeiderpartiet i opposisjon blir ansvarlig for en helt feil Øvre Otta-beslutning. Ingen som er opptatt av natur- og miljøvern har glemt ditt engasjement for opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark og som leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling.

Vi tror det er viktig for Norges internasjonale miljøtroverdighet at vi evner å ta våre på vår unike og sårbare natur. Vår verdensdel har ikke mye igjen av denne typen vassdragsnatur.

Med hilsen

Øystein Dahle
Per Flatberg
Inger Heiberg
Frederic Hauge
Vegard Ulvang