Nyheter

En fare for demokratiet

Publiseringsdato: 20. mai, 1999

Skrevet av: Runar Forseth

AP-politikeren og kraftsosialisten Torstein Rudihagen tapte halve Øvre Otta i går. Nå tar han opp kampen mot demokratiet.

AP-politikeren Torstein Rudihagen mener at de demokratiske prosessene undergraves i Øvre Otta-saken. Dette fordi Stortingsgruppa hans viste til bl.a. Bellona da de vedtok å gå inn for bare en halv utbygging i går.

 

De demokratiske organene Rudihagen stoler så blindt på er – blant andre – de AP-dominerte kommunestyrene rundt vassdraget, de AP-dominerte styrene i de involverte kraftselskapene, og saksbehandlerne i NVE. Sistnevnte skriver i sin egen samfunnsøkonomiske vurdering at "det ikke er tatt hensyn til kostnader forbundet med konsekvenser for natur, miljø, sysselsetting osv".

Rudihagens demokratiske prosesser foregår åpenbart best uten utidig innblanding fra tredjemann – f.eks. friluftsorganisasjoner, uavhengige jurister eller miljøvernere.

Best hadde det nok vært å hemmeligstemple alle sakspapirer i enhver sak. Så kunne ingen forstyrre de demokratiske organenes seriøse arbeid. For seriøst arbeid tåler selvsagt ikke dagens lys.

Dessuten kan jo den som har tilgang på informasjon danne seg sin egen mening. Og hva slags demokratiske prosesser ville vi vel da få?