Nyheter

Øvre Otta må ikke bygges ut

Publiseringsdato: 4. mai, 1999

Skrevet av: Runar Forseth

Budskapet var krystallklart under en improvisert pressekonferanse i ettermiddag: Den planlagte utbyggingen av Øvre Otta må forhindres.

I fellesskap har de kjente miljøvernerne Øystein Dahle, Per Flatberg, Frederic Hauge, Inger Heiberg og friluftsmannen Vegard Ulvang skrevet brev til Gro Harlem Brundtland. De er klar over at Gro er ute av norsk politikk, skriver de, men "appellerer likevel til deg og din enorme autoritet for å hjelpe til å hindre at Arbeiderpartiet i opposisjon blir ansvarlig for en helt feil Øvre Otta-beslutning."

Initiativtaker til dette brevet var Vern Øvre Otta, som var representert ved Terje Kronen på pressekonferansen.

Viktigste miljøsak siden Alta
– Øvre Otta er Norges mest synlige vassdrag, sa Øystein Dahle. – Det er uforståelig at man kan tenke på å rasere en nasjonalhelligdom for i praksis å få noen måneders utsettelse av beslutninger man likevel må ta.

– I et langsiktig perspektiv må vi se på hvordan vi bruker energien, og hva slags energi vi bruker til hvilke formål. Vannkraft kalles ‘ren energi’, men det å hindre sløsingen med energi er jo enda renere, fortsatte Dahle.

En terawatt-time fra eller til vil bety lite, mens en overgang fra el-oppvarming til annen oppvarming ville bety svært mye. For å få det til, må det imidlertid fattes beslutninger av et helt annet kaliber enn en ny, tradisjonell vassdragsrasering.

Den planlagte utbyggingen vil ha enorme konsekvenser for naturen, men produsere relativt lite kraft. Parallellene til Alta-utbyggingen tidlig på 70-tallet synes klar. Noen år etter at den var gjennomført innrømmet daværende statsminister Gro Harlem Brundtland at vassdraget aldri burde vært utbygd.

– Nå må vi hindre at APs nye jyplinger gjør de samme tabbene som Gro i sin tid gjorde, sa Frederic Hauge. APs Stortingsgruppe skal ta stilling til Øvre Otta neste uke.

– Det er på tide at AP lærer av egne feil. Øvre Otta er dårligere utredet enn Alta var. Hittil er det for eksempel holdt skjult for Stortinget at en utbygging vil medføre skjulte kostnader i form av nødvendig utbygging av el-nettet, sa Hauge.

Vegard Ulvang åpner for sivil ulydighet
– Vi tror vi har juridiske argumenter gode nok til å få et eventuelt utbyggingsvedtak underkjent, sa Hauge. –Men i første omgang skal vi hindre at et slikt vedtak fattes.

Stortinget skal etter planen behandle saken 7. juni.

– Alt som er blitt sagt her støtter jeg, sa Vegard Ulvang, som ikke avviser å delta i sivilt ulydige aksjoner om nødvendig. –Jeg har ikke noe prinsipielt i mot sivil ulydighet i en sak som denne, men jeg tror ikke det vil bli nødvendig her.

Utbygging langt dyrere enn Stortinget har fått vite
– El-nettet er i ferd med å bli overbelastes, og må bygges ut dersom Øvre Otta skal kobles til, sa Bellonas Erik Sauar. –Dette vil i praksis innebære en ‘skjult’ subsidiering av utbyggingen med mellom 1,2 og 3,5 milliarder kroner, noe som gir en faktisk el-pris for prosjektet på oppunder en kroner per kilowatt-time.

– Dersom kjøperne av den nye "Otta-kraften" måtte betale hele regningen, ville helt andre løsninger blitt valgt, poengterte Sauar.

Å koke egg i mikrobølgeovn
– Jeg har tidligere sammenliknet Naturkrafts gasskraftverk med en pølsekoker, avsluttet Frederic Hauge.

– Å bygge ut Øvre Otta minner meg tilsvarende om å koke egg i mikrobølgeovnen. Utbyggerne kan fort komme til å oppleve at det smeller.