Nyheter

Utbygging uten utbygger

Publiseringsdato: 20. mai, 1999

Skrevet av: Simen Graff Jenssen

Opplandskraft får problemer, for politikerne godkjenner en konsesjonsøknad ingen har levert.

–Stortinget skal behandle en ankesak fra Opplandskraft på bakgrunn av et avslag fra Regjeringen på vår konsesjonssøknad. Nå har Ap. gått inn for et alternativ vi i utgangspunktet ikke har søkt om. Dette blir litt vanskelig, sier Ragnar Kristoffersen til Aftenposten. Kristoffersen er arbeiderpartimann, formann i representant-skapet i Opplandskraft og fylkesordfører i Akershus.

Dermed gir han Bellonas Frederic Hauge rett: ­ Det er interessant at politikerne går inn for en kraftutbygging som ingen har søkt om å få bygge ut, sa han etter at APs holdning var klar.

Dette var også et viktig poeng i Bellonas notat om mangler ved Stortingets beslutningsgrunnlag. Stortinget behandler egentlig en anke på et avslag på en konsesjonssøknad, og kan ikke uten videre vedta et alternativ som ikke er utredet for samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske sider. Og dessuten altså ikke søkt om.

Selv APs stortingsgruppe rekker ikke å sende søknad, utrede konsekvenser, og godkjent i løpet av et tre timers møte…