Nyheter

Norsk solenergiforskning skyter fart

Publiseringsdato: 10. desember, 1999

Skrevet av: Erik Sauar

Den 2. og 3. desember 1999 var det offisiell oppstart av et nytt prosjekt for solenergiforskning ved NTNU/SINTEF. Mellom 40 og 50 norske forskere og industrialister var samlet til et 2 dagers seminar, der strategien for de neste års utvikling ble diskutert. Bellona har bidratt tungt både til oppstart og finansiering av prosjektet.

Utgangspunktet for det nye prosjektet er Norges ledende kompetanse på Silisiumproduksjon, representert ved bedriftene Elkem og Tinfos samt store fagmiljøer på NTNU og SINTEF. Elkem er spesielt god på å lage relativt ren rå-silisium (98-99 %), og halvparten av verdens solcellepaneler og microchips er derfor laget med utgangspunkt i Elkems silisium. Elkems rene rå-silisium må imidlertid renses ytterligere dersom det skal oppnå såkalt solcelle-kvalitet. Slik solcelle-silisium er det i dag stor mangel på fordi man tidligere har fått materialet billig som avkapp fra microchip-industrien, men for å vokse videre har den internasjonale solcelleindustrien behov for mer solcellesilisium enn det finnes avkapp. Det er derfor av avgjørende betydning å utvikle en ny prosess for direkte produksjon av silisium med solcellerenhet, og dette er et fagfelt der både norske forskere og norsk industri har stor kompetanse.

Hvis Norge lykkes i å lage en ny prosess for dette formålet, vil landet kunne ta en ledende rolle i den videre utvikling av verdens solenergi-industri, og kanskje kunne oppnå litt av den posisjon innen solenergi som Danmark har oppnådd på vind.

Prosjektet ble initiert av Næringslivets idefond for tverrfaglig forskning ved NTNU (50-60 mill. NOK samlet inn fra norsk næringsliv), der «målet er å få folk som tenker forskjellig til å tenke sammen». Bellona var helt fra starten av med i den faggruppen som skulle identifisere og utvikle forskningsprosjekter innen energi-og miljøområdet, og tok spesielt på seg ansvaret for å få etablert et større solenergiprosjekt innen fondet. Det skal ikke her gåes i detalj om hva som ble gjort, men det var et puslespill av dimensjoner å få prosjektet etablert. Gleden er derfor stor over at det lyktes.

Primus motor for prosjektet på NTNU/SINTEF er nå professor Georg Hagen, og han gjør en meget god jobb. Prosjektet har også nylig mottatt ytterligere finansiering både fra Norges Forskningsråd og fra industrien, og på oppstartsmøtet var det mange som uttrykte stor glede over at vi endelig var i gang, og at et tungt, samlet miljø nå var engasjert.

Blant de deltagende bedriftene var Elkem (silisiumprodusent), Scanwafer fra Glomfjord (produsent av polykrystalinske silisium skiver, dvs. selve den energiproduserende delen av en solcelle), Solar Silicon (JV mellom Elkem og Scanwafer), Scancell fra Narvik (ny norsk solcelleprodusent under etablering), Norton fra Arendal og Corrocean. Dessuten deltok en lang rekke forskere fra sentrale NTNU og SINTEF -avdelinger samt Fritjof Salvesen fra Norges Forskningsråd.