Nyheter

Billigere strøm uten elektrisk oppvarming

Publiseringsdato: 3. januar, 2000

Skrevet av: Jorunn Gran

--Strømkunder uten elektrisk oppvarming har krav på billigere nettleie, og dermed en lavere strømpris totalt, sier Erik Sauar i Bellonas energiavdeling. -- Nettselskapene som frakter strøm fra kraftverkene til kundene har imidlertid ikke selv tatt initiativ til å sette ned prisene. Dette må strømkundene selv kreve.

Hvis du ikke varmer opp huset ditt med elektrisitet, har du krav på billigere nettleie.

Alternativt billigere
Strømnettet i Norge må tåle den høye belastningen ved at folk varmer opp husene sine med elektriske panelovner og varmekabler i vinterhalvåret. Derfor er ledningsnettet bygget ut for å tåle dette ekstra forbruket, men dette medfører samtidig at mye av ledningskapasiteten står ubrukt store deler av året. For de som velger å varme opp boligen med alternative varmekilder som varmepumpe, fjernvarme, solvarme eller bioenergi er situasjonen annerledes.

Jevn belastning
— Det er billigere for nettselskapene å bygge ut ledningsnett og transformatorer til de som ikke har elektrisk oppvarming, fordi ledningene til disse boligene blir jevnt belastet over hele året, sier Erik Sauar. — Den nye energiloven har riktignok sørget for fri konkurranse blant kraftprodusentene, og dette presser strømprisene ned. Nettselskapene har derimot et monopol fordi det er lite aktuelt å bygge ut flere sett med ledninger til hver enkelt bolig. Likevel burde folk få informasjon om at forskriften til energiloven faktisk innebærer at det å velge annen oppvarming enn elektrisitet kan slå ut på den delen av strømregningen som nettleien utgjør.

Lønnsom installasjon
Erik Sauar mener også at flere vil satse på alternative energikilder hvis de får øynene opp for at miljøvennlig oppvarming lønner seg økonomisk. — Målet må være å gjøre Norge mindre avhengig av elektrisitet skapt ved vannkraft, sier Sauar. — Det er også positivt hvis dette kan være med på å vise byggebransjen at det er penger å tjene på å installere varmepumper eller fjernvarme i nye hus.