Nyheter

Akselsen stoppet Statkraft

Publiseringsdato: 8. september, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Olje- og energiminister Olav Akselsen har bedt Statkraft midlertidig stanse arbeidet i Beiarn, skriver Olje- og Energidepartementet i en pressemelding.

På et ekstraordinært foretaksmøte i dag er Statkraft instruert om å utsette det videre arbeidet i Beiarn, inntil olje- og energiministeren i samarbeid med Stortinget har avklart de spørsmål som er stilt i utbyggingssaken. Alle partiene på Stortinget unntatt Arbeiderpartiet, sendte tidligere i uka et felles brev til energiminister Olav Akselsen hvor de ba regjeringen gjøre nye utredninger.

Når Akselsen nå instruerte Statkraft til å stoppe utbyggingen var det på tide. Skal det bli en reell gjenomgang av konsekvensene med nye utredninger, måtte utbyggingen stanses. Det hadde vært en svært uheldig situasjon om utbyggingen hadde fortsatt, før vi hadde fått nye utredninger som kan gi nye og viktige opplysninger om konsekvensene.

Dette viser også at Akselsen hele tiden har hatt mulighet til å stanse Statkraft, selv om han tidligere har hevdet å ha «leita med lys og lykte» etter lovhjemler for å iverksette nye konsekvensutredninger, og at han som statsråd var forpliktet til å forholde seg til «det lovverket me har» og måtte la utbyggingen gå sin gang.

Nå gjør Akselsen det motstanderne hele tiden har sagt at han kan gjøre. Når han nå tar innover seg de mulighetene han har, håper Bellona at han også tar inn over seg hvilke begrensninger som følger av internasjonal rett, og da særlig artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.