Nyheter

Nå må Akselsen bøye av!

Publiseringsdato: 4. september, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Høyre vedtok i dag at de vil kreve nye konsekvensutredninger i Beiarn-saken. --Vi forventer at statsråden nå krever byggestans inntil alle fakta er på bordet, sier Bellonas Alvhild Hedstein.

Vedtaket ble fattet på Høyres gruppemøte i dag. Dette innebærer at alle partier, bortsett fra Arbeiderpartiet, nå krever nye utredninger. – Nå må statsråden bøye av! Vi forventer at han nå krever byggestans inntil alle fakta er utredet, og gjennomgått en forsvarlig saksbehandling, sier Bellonas Alvhild Hedstein.


Dersom Statkraft får lov til å starte byggingen, kan vi komme i den situasjonen at de nødvendige undersøkelser og utredninger blir ferdig etter at vassdraget er utbygd. – Dette er en neglisjering av demokratiet, og vi lurer da på om Akselsen i det hele tatt bryr seg om hva Stortinget sier og mener, fortsetter Hedstein.


Nå må Arbeiderpartiet, Akselsen og Stoltenberg innse at utredningene er svært mangelfulle, særlig med hensyn til urbefolkningen.