Nyheter

– Statkraft er en bulldoser

Publiseringsdato: 8. september, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Aksjonister fra Natur og Ungdom har i dag tidlig plassert en brakke foran inngangen til Statkrafts hovedkontor på Høvik utenfor Oslo. Aksjonen startet klokka 7.00 og er et svar på Statkrafts provoserende oppsetting av arbeidsbrakker i Beiarn.

– I Beiarnsaken har Statkraft opptrådt som en bulldoser. De kjører bare rett fram uten å ta hensyn til verken naturen eller stortingsflertallet, sier Berit Kristoffersen i Natur og Ungdom i en pressemelding. At Statkraft prøver å presse gjennom naturødeleggende vannkraftutbygginger mot stortingsflertallets vilje er helt uholdbart. Vi krever at Statkraft begynner å ta demokrati og miljøvern på alvor, sier Kristoffersen.

Alle partiene på Stortinget unntatt Arbeiderpartiet, sendte tidligere i uka et felles brev til energiminister Olav Akselsen hvor de ba regjeringen gjøre nye utredninger.

– Vi kan ikke se på at et viktig naturområde blir rasert fordi Statkraft har hastverk. Beiarn har viktige økologiske kvaliteter som vil ødelegges om vassdraget bygges ut. Siden Stortinget fattet vedtaket om utbygging har Beiarnvassdraget utviklet en av landets sterkeste laksestammer, skriver NU.

Beiarutbyggingen er en svært liten utbygging som kun vil produsere strøm nok til å forsyne 7500 husstander eller 184 GWh. I juni vokste det norske energiforbruket med 216 GWh, altså langt mer enn hele utbyggingen til sammen.