Nyheter

Stanser vannkraftutbygginger

Truet foss i Tollåga
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet

Publiseringsdato: 1. januar, 2001

Skrevet av: Cato Buch

I sin nyttårstale sa Jens Stoltenberg at Regjeringen vil stanse de planlagte vannkraftutbyggingene i Beiarn, Bjøllåga og Melfjord. Dette er en gledelig nyhet i det nye året.

I talen sa Stoltenberg: «I hele det forrige århundret var det å ta i bruk fossekraften et tegn på det norske industrisamfunnets vekst. Vi har bygget ut mye vannkraft i Norge. Det skal vi vedlikeholde og ta vare på.

Men vi har nådd en grense. Derfor vil Regjeringen foreslå at vi ikke gjennomfører de planlagte utbyggingene av vassdragene i Bjøllåga og Melfjord og Beiarn.

Jeg vet at dette er en beslutning som vil vekke strid. Men fordelene ved disse utbyggingene er ikke store nok til at de forsvarer de ugjenkallelige inngrepene i naturen. Uberørt natur får en stadig større verdi. Vi nå er kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over.»

 

 

Felles for disse prosjektene er at de ville ødelegge de siste urørte dalførene som leder inn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Verdien av vernet ville blitt kraftig redusert.

Bellona er glad for at utbyggingene nå er stoppet. Nå må også de planlagte utbyggingene i Øvre Otta stoppes.

481370261ffce4bd9a3fdc151b00b286.jpeg

Øvre Otta
Opplandskraft planlegger å bygge ut deler av Øvre Otta vassdraget. Regjeringen stoppet utbyggingene ved Saltfjellet fordi de mente at de store naturinngrepene gjorde at ulempene var større enn fordelene. Dette gjelder også for utbyggingen i Øvre Otta.

Utbyggingen av Øvre Otta vil gi ca. 500 GWh, neddemming av Heggjabottvatnet og kraftig reduksjon av Høgfossen og Dønfossen. Utbyggingen av ny kraftlinje vil kunne få konsekvenser for reinen i området. Dette må utredes bedre før en vurdering av konsekvensene av utbyggingen kan gjennomføres. Bellona mener derfor at fordelene ved utbygging ikke er større enn ulempene, og at prosjektet må skrinlegges.