Nyheter

Uttesting av tidevannsturbiner

Tidevann kan bli en viktig energikilde
Hammerfest Strøm

Publiseringsdato: 19. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I Hammerfest er alt klart for installering av produksjonsmodulen i pilotprosjektet i Kvalsundet. Samtidig meldes det fra England om gode resultater ved uttesting av større enheter med sammenbygde turbiner

Planlagt installering 24. Mars
Ulike former for tidevannsdrevne kraftverk er under utprøving flere steder i verden. I Hammerfest vil Hammerfest Strøm AS utnytte tidevannsstrømmene i Kvalsundet til å produsere strøm, og har fått utviklet en prototype på en tidevannsturbin. Den har en diameter på 20 meter og maksimal ytelse på 300kW, og skal plasseres på 50 meters dyp. Selve strukturen har vært på plass en stund, og Hammerfest Strøm AS satser på å installere produksjonsmodulen 24. mars. Landanlegget sto ferdig før jul og det samme var trekking av overføringskabelen. Erfaringene fra å operere og regulere turbinen vil brukt som grunnlag for å utvikle en ennå større prototyp turbin med 30 meter i diameter.

Turbinen er resultatet av et internasjonalt samarbeid der navet til turbinen er støpt i Tsjekkia og bearbeidet av Rolls Royce i Ulsteinvik. Nacellen, som inneholder thrustlager, girboks, brems, generator og kontrollsystemer er designet av ABB sin subsea-avdeling, produsert i Polen og er montert og testet i Liaaens verksteder i Ålesund. Selve strukturen, som veier 107 tonn, er også designet av ABB sin subsea avdeling, men produsert i Tyskland.

Lovende resultater i Wales
Utenfor kysten av Wales rapporterer Teknisk Ukeblad om vellykkede forsøk med å bygge store enheter bestående av flere sammenbygde vanndrevne turbiner som driver elektriske generatorer. Turbinene er plassert på 60 meters dyp, og er konstruert slik at mølledelen kan snu seg 360 grader og dermed alltid tar inn den sterkeste strømkomponenten. I følge Tidal Hydraulic Generators, som driver forsøkene utenfor Wales, viser de så lovende takter at myndighetene nå vurderer å øremerke midler til videre utvikling. Pr. i dag kommer store deler av finansieringen fra det engelske Environment Development fund.

 


Kilder: Teknisk Ukeblad, Hammerfest Strøm AS og Xergi 4-2002