Nyheter

Et stort stykke nærmere vern av Bjerkreimsvassdraget

Parti fra Austrumdal
Foto: Roy Mangersnes

Publiseringsdato: 25. mars, 2004

Skrevet av: Rune Frøyland

Arbeiderpartiets stortingsgruppe gikk i går enstemmig inn for vern. Bellona synes det er svært gledelig for den videre politiske prosessen at AP endelig har tonet flagg.

Med dette har en viktig brikke omsider falt på plass. Etter at APs fylkeslag i Rogaland nylig gikk sterkt inn for varig vern av vassdraget lå det i kortene at også resten av partiet ville slutte seg til. Det er svært gledelig for den videre politiske prosessen at AP endelig har tonet flagg.

SVs støtte har lenge vært sikker. Venstre er også for vern, men har ikke vist all verdens gjennomslagskraft i miljøsaker innad i Regjeringen i den senere tid. På sin befaring i vassdraget denne uken har også Olje-og energiminister Einar Steensnæs kommet med klare antydninger om at han heller i retning vern. Kristelig folkeparti i Egersund og Stavanger Høyre er også på vernernes side.

Hvis det ikke skal bli vern av dette vassdraget nå må utbyggingsentusiastene i Høyre nok en gang overkjøre sine regjeringspartnere og gå til Fremskrittspartiet for å få støtte. Et så uspiselig kompromiss kan da umulig Krf og Venstre kunne leve med? Sjansene for at Venstre da mister et betydelig antall velgere og havner i ”Skyggenes dal” etter neste stortingsvalg vil i såfall være meget stor. Bellonas forventer derimot at partiet sammen med vernetilhengerne i Krf og Høyre kjemper til siste slutt for våre mest verneverdige vassdrag. Vår nasjonale naturarv må ikke skusles bort i en politisk hestehandel.