Nyheter

BP satser alternativt

Publiseringsdato: 30. november, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

BP annonserte mandag 28. november at de har planer om å doble sine investeringer i alternative og fornybare energier for å skape en ny, lav-karbon kraftindustri.

BP Alternativ Energi vil drive et investeringsprogram innen sol-, vind-, hydrogen og combined-cycle-gas-turbine (CCGT) – kraftgenerering. Selskapet antar at prosjektet vi kunne beløpe seg til åtte milliarder amerikanske dollar over de neste ti årene.

– I overensstemmelse med vår strategi er vi fast bestemt på å øke valgmulighetene av tilgjengelige energier for en verden som er svært bekymret for miljøet. Vi tror dessuten at det er mulig å få det til på en måte som vil gi en solid avkastning, sa BPs administrerende direktør Lord Browne i forbindelse med pressemeldingen.

I forbindelse med lanseringen av det nye programmet hadde BP invitert til en lukket presentasjon for 19 stakeholders. Dette samlet en indre kjerne av beslutningstagere i Brussel, og Bellonas Paal Frisvold var blant de innbudte. – Vi fikk anledning til å diskutere dette både med EUs energikommisær Andris Piebalgs og med Kommisjonen, sier Paal Frisvold til Bellona Web.

Gode rammevilkår viktig
Bellona har alltid vært av den mening at industri og næringsliv er viktige bidragsytere når det gjelder å bringe oss inn i den fornybare energiverdenen, sier Paal Frisvold. – Myndighetenes oppgave i denne sammenhengen er å skape gode rammevilkår, slik at det blir mulig for selskapene å tjene penger på satsingen, og ikke må vente i tredve år før de begynner å tjene penger. Så lang tid tok det nemlig før BP tjente penger på sitt vindmølleprosjekt, sier Frisvold.

Ifølge Lord Browne vil den første investeringsfasen beløpe seg til noe sånt som 1,8 milliarder amerikanske dollar over de neste tre årene, fordelt på stort sett like store deler til sol-, vind-, hydrogen og CCGT kraftgenerering. Investeringene vil bli gjort trinnvis, avhengig av mulighetene som byr seg og deres lønnsomhet.

– Vi fokuserer våre investeringer i alternative og fornybare når det gjelder kraftgenerering, fordi den står for mer enn 40 prosent av menneskeskapte klimautslipp, og er den største enkeltkilden til slike utslipp. Dessuten er det et område hvor teknologi kan brukes mest kostnadseffektivt med tanke på reduserte utslipp, sa Lord Browne.

Satser på hydrogen
Det første, planlagte kommersielle prosjektet vil bli lokalisert til Peterhead i Skottland, og er en satsing på hydrogen som drivstoff. Planen er å omgjøre naturgass til hydrogen ved å fjerne CO2-en og pumpe den inn i tomme oljereservoarer. Hydrogenet skal anvendes ved en kraftstasjon i Peterhead, hvor den skal generere 350 megawatt ”ren elektrisitet”, og hvor CO2-en skal re-injiseres på Miller-feltet.

BP har ”Beyond petroleum” som motto. – Dette er et lite skritt for BP, men et stort skritt for menneskeheten. Dette er en spe, veldig bra begynnelse som vi i Bellona støtter fullt ut. I dagens energivirkelighet, hvor atomkraft prøver å stille seg først i køen, er dette et svært viktig skritt, sier Paal Frisvold fra Brussel.