Nyheter

Viderefører hydrogenanlegget på Utsira

Publiseringsdato: 25. november, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Norsk Hydro sier i en pressemelding at de har besluttet å videreføre hydrogen- og vindkraftanlegget på Utsira. Selskapet håper på denne måten å få enda mer erfaring og viktig kunnskap om kombinasjonen av vind og hydrogen.

Hydro signaliserte tidligere i år at de ønsket å legge ned prosjektet, noe Bellona var kritiske til. At Hydro nå til slutt velger å videreføre vind- og hydrogenanlegget på Utsira er en viktig sak for utviklingen innen ny fornybar energi og hydrogen. Prosjektet skal videreføres frem til 2008.

Anlegget er blitt besøkt av representanter for energibransjen, media og av turister fra hele verden, og har fått stor omtale både i Norge og internasjonalt. Hydro til og med fikk den prestisjefylte ”Platts Global Energy Award” i 2004 for beste prosjekt innenfor fornybar energi.

Utsira-prosjektet viser i praksis hvordan vindmøller kan integreres med hydrogenproduksjon i et selvstendig energisystem. Når det blåser mye, forsynes Utsira med vindkraft og overskuddskraften brukes til å lage hydrogen ved spalting av vann. Når vinden løyer, benyttes hydrogenet til å lage strøm med null utslipp i en hydrogenmotor eller en brenselcelle. På denne måten sikres det jevn forsyning av kraft.