Viderefører hydrogenanlegget på Utsira

9ce3fd40063d12fbe8258f9a3b1c219b.jpeg

Hydro signaliserte tidligere i år at de ønsket å legge ned prosjektet, noe Bellona var kritiske til. At Hydro nå til slutt velger å videreføre vind- og hydrogenanlegget på Utsira er en viktig sak for utviklingen innen ny fornybar energi og hydrogen. Prosjektet skal videreføres frem til 2008.

Anlegget er blitt besøkt av representanter for energibransjen, media og av turister fra hele verden, og har fått stor omtale både i Norge og internasjonalt. Hydro til og med fikk den prestisjefylte ”Platts Global Energy Award” i 2004 for beste prosjekt innenfor fornybar energi.

Utsira-prosjektet viser i praksis hvordan vindmøller kan integreres med hydrogenproduksjon i et selvstendig energisystem. Når det blåser mye, forsynes Utsira med vindkraft og overskuddskraften brukes til å lage hydrogen ved spalting av vann. Når vinden løyer, benyttes hydrogenet til å lage strøm med null utslipp i en hydrogenmotor eller en brenselcelle. På denne måten sikres det jevn forsyning av kraft.