Nyheter

Elsertifikater utsatt på ubestemt tid

Publiseringsdato: 16. januar, 2006

Skrevet av: Marius Holm

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin har ikke greid å bli enige om et norsk-svensk el-sertifikatmarked, melder Europower. Det ble klart etter at de to energiministrene møttes på Gardermoen i formiddag.

Nok en gang har det vist seg vanskelig å lage felles energipolitikk på tvers av landegrensene. Innføringen av et felles grønt sertifikatmarked mellom Norge og Sverige er nå utsatt på ubestemt tid.

Soria Moria skaper trøbbel
Bondevik II-regjeringen la i sin tid opp til en ren elsertifikatordning, der all ny fornybar elproduksjon, inklusiv større vannkraftprosjekter, skulle være inkludert. Fornybar varme ble imidlertid helt utelatt. Den nye regjeringen har ikke klargjort hva den ønsker, men Soria-Moria-erklæringen peker i retning av at vannkraft tas ut av ordningen.  
 

Tidsskjemaet for å få til et felles marked fra 1. januar 2007 holder ikke og de to ministrene har heller ikke greid å bli enige om hvordan vannkraftprosjekter skal håndteres i et felles system, skriver Europower.

Svenskene går videre med sitt nye sertifikatmarked fra 2007, basert på et lovforslag som vil bli oversendt til Lagrådet den 9. februar. Enoksen kunne på sin side ikke gi noen tidsramme for når Norge vil kunne komme med i et felles marked med svenskene. På direkte spørsmål utelukket han imidlertid at det ville ta så mye som fem år. Samtidig åpnet han for at det kan bli lagt opp til et ensidig norsk marked, før det eventuelt smeltes sammen med det svenske.

Et ensidig norsk marked er uansett ikke klart til 1. januar 2007, opplyste Enoksen, som sammen med Sahlin understreket at ambisjonen fortsatt er å få til et felles norsk-svensk elsertifikatmarked.

Et stort tilbakeskritt
For Bellona er dette stort tilbakeskritt. Grønne sertifikater er et meget godt virkemiddel for å stimulere til et mer miljøvennlig energisystem. Nå skapes det stor usikkerhet i markedet, og investorer blir nødt til å legge spennende prosjekter på hylla. Samtidig er det viktig at man benytter utsettelsen konstruktivt. Tidspresset, og ikke minst behovet for rask enighet med svenskene, har vært til hinder for utvidelse av sertifikatordningen til også å omfatte fornybar varme. Bellona mener vi nå må benytte tiden godt, og sikre bred politisk tilslutning til en ordning som sikrer både miljøhensyn og gode rammevilkår, og som er robust nok til å holde i mange år.