Nyheter

Krever grønne sertifikater nå!

Publiseringsdato: 31. januar, 2006

Innføringen av et felles norsk - svensk sertifikatsystem for fornybar energi skulle vært på plass i 2007, men er utsatt på ubestemt tid etter et møte mellom de to lands energiministere.

I et felles brev til olje-og energiminister Odd Roger Enoksen, krever Norsk industri, Energibedriftenes landsforening, Zero og Bellona at arbeidet med grønne sertifikater gjenopptas umiddelbart. Innføringen av grønne sertifikater, som er et markedsbasert virkemiddel for å stimulere investeringer i fornybar energi, er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er at Norge og Sverige, som har arbeidet for et felles sertifikatmarked på tvers av landegrensene, har ulike oppfatninger om hvilke energikilder som skal være inkludert i ordningen. Bellona mener dette ikke utelukker muligheten for et felles sertifikatmarked, og ber sammen med de tre andre organisasjonene om at arbeidet gjennopptas, og at man ikke lar jakten på et perfekt system komme i veien for å få på plass et system i det hele tatt.

Last ned brevet til høyre.