Nyheter

– Et feigt svik mot fornybar energi

Publiseringsdato: 26. februar, 2006

Regjeringen har avblåst arbeidet med grønne sertifikater, fordi de tror den ville blitt dyr for forbrukerne. -En miljøpolitisk fallitterklæring. Selv Torhild Widvey var bedre på fornybar energi enn dagens politiske ledelse. Den rødgrønne regjeringen har ingen troverdighet igjen på fornybar energi, dette er feigt, dumt, og dessuten latterlig dårlig begrunnet, sier Frederic Hauge.

Den norske regjeringen har slått fast at det ikke blir noe av ordningen med grønne sertifikater. Begrunnelsen er at ordningen ville blitt for dyr for forbrukerne. Regjeringen skal i stedet videreføre tilskuddsordningene for fornybar energi gjennom ENOVA.

– I Sverige har man målsettinger om å erstatte all bruk av fossil energi innen 2020. I Norge har vi en regjering som ikke tør innføre grønne sertifikater. Dette er pinlig, mener Frederic Hauge.

Senterpartiet skuffer stort
Argumentet er først og fremst feil. Bare Senterpartipolitikere kan få seg til å tro at en håndfull byråkrater i Enova, ledet av en tidligere Sp-politiker, gjennom sin saksbehandling kan gi en mer effektiv ressursbruk enn konkurransen mellom et hundrevis av mulige prosjekter innenfor vindkraft, bioenergi og minikraftverk i Norge og Sverige. Det er naivt, og det vitner om manglende innsikt i markedsmekanismer.

Det er også svært skuffende, siden Senterpartiets Inger Enger i forrige Stortingsperiode jobbet aktivt i Energi – og miljøkomiteen for sertifikatsaken, sier Frederic Hauge.

Investorene skygger banen
Selektive tilskuddsordninger plukker sine egne vinnere – De som liker å fylle ut søknadsskjemaer trives utmerket med Enova-tilskudd, mens investorer skygger unna fornybar energi på grunn av stor usikkerhet om tilskudd. I sertifikatmarkedet plukker markedet ut vinnerne. Det er en type risiko investorer er komfortabel med. Nå vil fornybare kraftprosjekter legges på is over hele Norge, fordi investorene skygger banen, sier Marius Holm, økonom og rådgiver i Bellona.

Verden trenger fornybar energi
Med grønne sertifikater kunne vi fått 15-20 TWh med ny, forurensningsfri kraft, og konkurransen i sertifikatmarkedet ville sikret at dette ble bygd ut på billigs mulig måte. Den største utfordringen verden står overfor i dag, er å redusere utslippene av klimagasser og samtidig skape positiv velstandsutvikling for verdens fattige. Forurensende fossil energi, som kull, olje og gass, står for over 90 prosent av verdens energiforsyning. Jobben med å erstatte dette med fornybar energi er enorm, og vi må starte nå. Grønne sertifikater er etter Bellonas oppfatning det beste virkemiddelet for å stimulere dette.

Hva er grønne sertifikater?
Et pliktig grønt sertifikatmarked er et tiltak for å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder. Produsenter av fornybar elektrisitet mottar grønne sertifikater etter hvor mye de produserer. El-leverandører blir samtidig pålagt å kjøpe grønne sertifikater i forhold til sine kraftleveranser. Kostnadene for dette vil igjen bli fordelt på alle eller utvalgte deler av sluttbrukerne av elektrisitet.