Nyheter

Enoksen går neppe inn i historien

Berit K Andersen

Publiseringsdato: 12. juni, 2006

- Et historisk løft for fornybar energi, sier Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. – Uklare rammevilkår og ambisjonsnivå på minimumsgrensen. Enoksen må nok sitte en stund til hvis han vil inn i historiebøkene, sier Bellonas Marius Holm.

Regjeringen setter av 20 milliarder kroner for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering. Dette er et historisk løft, der de økonomiske rammene blir doblet i forhold til dagens nivå, hevdet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen på en pressekonferanse søndag ettermiddag. Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh (terawattimer) økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016. Dagens mål er på 12 TWh fra 2001 til 2010.

-Gir neppe plass i historiebøkene
Bellona forstår godt Enoksens ønske om å gå inn i historiebøkene for sin satsning på fornybar energi.
– Det ville definitivt vært min ambisjon også, sier nestleder i Bellona, Marius Holm. – Men regjeringens utspill vil nok ikke gå inn andre historier enn sine egne skrytelister. 30 TWh er ikke dårlig, men det er heller ikke mer enn en naturlig videreføring av den forsiktige satsningen på fornybar energi som har vært gjennomført av tidligere regjeringer, mener Holm. Regjeringens mål på 30 TWh inkluderer energieffektivisering, som har et meget stort potensiale i Norge. – Skulle denne satsningen vært historisk, burde ambisjonsnivået vært 30 TWh med ny miljøvennlig kraftproduksjon, med høyt ambisjonsnivå i tillegg, mener Holm.

Mona Sahlin kan blir historisk
I motsetning til Enoksen, har svenskenes energiminister i følge Bellona større sjanser til å bli historisk, dersom ord følges av handling. Den svenske regjeringen har som mål at Sverige skal bli uavhengig av fossil olje innen 2025, og har allerede innført en rekke virkemidler for å nå dette målet.

– Det er slike ambisjoner verden trenger, hvis energi- og klimautfordringen ikke skal ende opp som energi – og klimakatastrofen, sier Marius Holm.

Fortsatt uklart om virkemidler
Regjeringen har, siden forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater, vært under sterkt press fra både miljøorganisasjoner og opposisjonen på Stortinget for den manglende avklaringen om virkemidler for fornybar energi, og har ved flere anledninger på Stortinget lovet ”en avklaring i løpet av kort tid”. Selv om regjeringen nå har kommet opp med penger, er det fortsatt uklart hvordan pengene skal brukes. Bellona er skeptisk.

– Dette vitner om at regjeringen ikke har klart å riste av seg handlingslammelsen i energipolitikken. Nå har det vært investeringstørke i fornybar energi i lang tid, og med fortsatt uklarhet om hva slags tilskuddsordninger regjeringen skal innføre, vil investeringstørken vedvare, hevder Holm.

Fornuftig med fond
Det vil bli et innskudd på 10 milliarder kroner i et fond fra 1. januar 2007, og ytterligere 10 milliarder kroner fra 1. januar 2009. Avkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 800 millioner kroner når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner. Enova vil få i oppdrag å forvalte avkastningen fra fondet.

– Det er positivt at det settes av et betydelig fond. På denne måten sikres pengene for lang tid, og er uavhengig av årlige drakamper om statsbudsjettet, påpeker Marius Holm. I dag forvalter Enova om lag 700 millioner. Med avkastningen av fondet vil Enova disponere om lag 1,5 milliarder kroner årlig. Fordi avkastningen fra fondet først kommer fra 2008, vil opptrappingen i 2007 bli basert på en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner.

I tillegg til å stimulere vindkraft og andre former for ny fornybar kraftproduksjon, vil Enova SF også gis i oppdrag å:

• styrke infrastrukturen for fjernvarme

• stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i husholdningen

• etablere en vrakpantordning for oljekjeler

• Enovas ansvarsområde vil bli utvidet til å omfatte de første 3 MW i nye vannkraftanlegg