Nyheter

Varedeklarasjon på elektrisitet

Foto: Norsk Hydro

Publiseringsdato: 9. februar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Nå skal du få oppgitt på strømregningen hvor strømmen kommer fra. Slik kan folk selv velge fornybar energi framfor forurensende alternativer.

EU innførte varedeklarasjoner for kraftleveranser 1. juli 2004. Det innebærer at strømleverandører skal informere sine kunder i reklamemateriell og på strømregningene om energikilder og miljøutslipp ved produksjon av kraftleveransen.

1. Januar i år ble det såkalte el-direktivet innlemmet i EØS-avtalen, og nå må også norske kraftleverandører opprinnelsesmerke sin kraft.

Varedeklarasjonen skal inneholde informasjon om hvordan den leverte energien er produsert og om miljøegenskaper ved produksjonen. Opplysningen skal fremskaffes ved sporing av transaksjoner mellom leverandør og produsent.
 

Konkurransefortrinn

Flere aktører i næringslivet har nå oppdaget at miljø kan være et konkurransefortrinn.

– Kull- og kjernekraft skremmer forbrukerne. Grønn, fornybar kraft fra Norge kan bli en attraktiv eksportartikkel og prisen kan gå i været, skriver Teknisk Ukeblad.

– Jeg håper at norske forbruker nå viser at de kun ønsker å kjøpe ren energi, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Da vil salget av fornybar energi gå opp og vi vil se større investeringer i rene energikilder, sier han.