Nyheter

Bellona: – Oljefondet må investeres i solceller!

Publiseringsdato: 4. juni, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Norge har inntektene fra 2,7 prosent av verdens CO2-utslipp. Nå vil Bellona at staten skal opprette selskapet StatSol slik at Norge virkelig kan bidra til å redde klimaet.

– Norge har moralske forpliktelser til å gjennomføre tiltak som virkelig monner, sa Bellona-leder Frederic Hauge under dagens Bellona-konferans ”Norges klimaansvar”. Han benyttet anledningen til å lansere ideen om et statlig norsk solenergiselskap ved navn StatSol.

– Det er vi som har kapitalen til å gjennomføre dette. Vi må tenke slik svenskene gjorde da de lagde rammevilkår for Saab og Volvos bioetanol-satsning, sa Hauge til en fullstappet sal i Oslo.

Oppfyller kvoter

Hauge ønsker at selskapet StatSol skal eie, drifte og selge strøm fra solcelleanlegg over hele verden. Ved å etablere ny kapasitet hvert år tilsvarende 120 nye solcelleanlegg med en gjennomsnittlig kapasitet på 10 megawatt (MW) vil Norge i 2040 ha produsert 64 TWh strøm, noe som tilsvarer 60 millioner tonn CO2 årlig i forhold til strøm fra kullkraftverk.

Slik blir Norge karbonnøytrale, Jens! sa Hauge i sitt innlegg hvor han, sammen med Bellonas Aage Stangeland, presenterte konkrete planer for hvordan Norge kan være et foregangsland i klimakampen.

– Vi har et solenergimiljø i Norge, og vi trenger ikke veldig rask avkastning. Derfor kan vi investere penger fra oljefondet i dette, sa han.

Kun utslippsfri energi

Et viktig prinsipp for StatSol vil være å kun kjøpe inne solcelleanlegg produsert med energi fra enten fornybar produksjon eller produksjon med CO2-håndtering av utslipp.

– Vi kommer til å trenge mye silisium, aluminium og støpejern. Dersom StatSol stiller krav om at dette må produseres utslippsfritt vil StatSols investeringer i utlandet bidra til sysselsetting og etablering av fremtidsrettet industri innenfor solenergi og CO2-håndtering i Norge, sa Hauge.

Han pekte også på at solcelleindustrien er på frammarsj over hele verden, men at man trenger langsiktige investorer som er villig til å ta store utgifter.

– Jeg er sikker på at StatSol ville fått enorm interesse fra internasjonale finansmiljøer, sa Hauge.

Full kontroll

– Gjennom StatSol kan Norge ha full kontroll på kvaliteten i våre egne kvoteprosjekter. Dersom vi overlater dette til det frie marked vil kun de billigste tiltakene bli gjennomført. Det er ikke disse vi trenger, vi trenger de dyreste tiltakene, sa Hauge.

Hauges plan er at StatSol skal inngå samarbeid med andre kraftselskap for å realisere solcelleanleggene. Selskapet vil gjøre den norske oljeformuen mindre oljeavhengig, og selskapet vil hovedsakelig investere utenlands, og dermed være lite inflasjonsdrivende nasjonalt.

– Er det noen som har moralske forpliktelser og kapital nok til å gjennomføre dette, så er det oss, avsluttet Hauge.

Last ned foredragets lysbilder ved å bruke linken til høyre på siden.