Nyheter

Høringsuttalelse Energimerkeordningen

Publiseringsdato: 17. september, 2007

Skrevet av: Ane T. Brunvoll

Bellona ser positivt på innføring av energimerket, og ønsker med sin høringsuttalelse å sikre at energimerkeordningen blir så bra som mulig.

Bellona ønsker med sin høringsuttalelse til endringer i energiloven – energitilstand i bygninger å ivareta at:

Hensikten med energimerket blir utvidet til at energimerkingen skal stimulere til effektivisering av energibruken, samt øke mengden fornybar energi med riktig energiform i bygninger.

  • Bygningseier selv kan få utsted et merke med å legge inn enkle data om bygningen, men at det stilles kompetansekrav for å få tilgang til å redigere større mengder av data som ligger til grunn for beregningen av energimerket.

Høringsuttalelsen ble sendt 14. september 2007. Du finner hele hele teksten i boksen til høyre.