Nyheter

Ikke høyere tilskudd

Ane T. Brunvoll er fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Regjeringen øker ikke støttesatsene for fornybar energi i statsbudsjettet for neste år. – Dette betyr at støtteordningene for fornybar energi forblir latterlig dårlige, sier Bellonas Ane T. Brunvoll.

– Dagens støtteordning må minimum tredobles dersom det skal lønne seg å bygge ut vindkraft, sier Bellonas Ane T. Brunvoll.

I statsbudsjettet som legges fram i dag er ikke støttesatsene for fornybar energi økt.

Støtteordningene vi har fra før av kom istedenfor ordningen med grønne sertifikater, den ble støttet av både miljøbevegelsen og næringslivet, men regjeringen satt en stopper for planene i februar i fjor og innførte sitt eget system isteden.

Med dagens støtterordninger har blant annet ni av ti vindkraftprosjekter blitt skrinlagt, og både prosjekter med tidevannskraft og bølgekraft flyttet til Skottland, hvor tilskuddsordningene er langt bedre.

Tilsnikelse

Enovas energifond får i statsbudsjettet økt sitt totalbudsjett med 631 millioner. Bellona mener det er en tilsnikelse å kalle dette for en fordobling, da brorparten av dette ble bestemt tildelt allerede for halvannet år siden.

– Det er cirka halvannet år siden det ble besluttet at avkastningen på fondet kom til å øke Enovas budsjett med 440 millioner, sier Ane T. Brunvoll.

Vi er glad for det vi hører om at Enova bevilges ca 200 millioner til, men regjeringen kan ikke hevde at dette er en kursendring da det allerede er signalisert at Enova kommer til å disponere 1,5 milliarder i året. Den økte bevilgningen utgjør kun 13 prosent av dette beløpet.

Krisesituasjon

– Vi har tre våpen i kampen mot klimaendringene: Co2-håndtering, energieffektivisering og fornybar energi. Uten å øke støttessatsene blir det ikke mer utbygging av fornybar energi. Det er flaut og trist, sier Brunvoll.

– Dette budsjettet gjenspeiler på ingen måte at vi befinner oss i en krisesituasjon. Med de virkemidlene regjeringen nå har lagt opp til kan de umulig ha skjønt alvoret i den situasjonen vi befinner oss i, sier hun.

– Det settes av 500 millioner til kjøp av kvoter, mens økningen til fornybar energi altså kun er på 200 millioner. Det er tydelig at regjeringen ikke skjønner hvor det er lurt å satse, sier Brunvoll.