Nyheter

Kveler småkraftverkene

Publiseringsdato: 15. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Regjeringen innfører ny støtteordning for småskala vannkraftverk, men øker samtidig skattene så mye at støtteordningen blir meningsløs. – Hvordan forventer regjeringen at noen skal ville bygge ut fornybar energi når rammebetingelsene er så uforutsigbare? Spør Bellonas Ane T. Brunvoll.

Den nye støtteordningen for småskala vannkraftverk er på fire øre per produsert kilowattime, men de nye skattereglene gjør at småkraftprodusentene må betale 30 prosent mer skatt, noe som mer enn spiser opp fire-øringen.

– Vi trenger gode og forutsigbare rammebetingelser dersom vi skal få den økningen i fornybar energiproduksjon som vi trenger for å begrense klimaendringene, sier energirådgiver Ane T. Brunvoll.

– Denne skatteøkningen kommer som lyn fra klar himmel og vil garantert føre til stopp i mange miljøvennlig småkraft-prosjekter, så jeg håper og tror at regjeringen vil revurdere dette, sier hun.

Fordobler skatten

De mange små vannkraftverkene som er installert på gårder rundt om i distriktene går under betegnelsen småkraftverk. Tidligere har disse vært unntatt den såkalte grunnrenteskatten på 27 – 30 prosent av overskuddet som de store kraftverkene må betale.

Men i forslaget til statsbudsjett for 2008 ønsker regjeringen å senke den nedre grensen for kraftverk som må betale grunnrenteskatt fra 5 MW til 1,5 MW. De fleste småkraftverk har en output på 1-3 MW og vil dermed rammes av denne skatteendringen som i sum fordobler skatten for de små vannkraftprodusentene.

– Skattene øker med 6-7 øre per kilowattime, da hjelper de lite med en ny støtteordning på 4 øre per kilowattime, særlig siden de må skatte av den og, sier Ane T. Brunvoll til Bellona Web.

Ren energi

– For småkraftprodusentene er den nye støtteordninga på fire øre en dråpe i havet i forhold til den nye skatten. Det er ett tankekors at krav til skatteinntekter skal stoppe ny utbygging av ren energi, sier småkraftprodusent Sjur Olav Sandal.

Sammen med Fjellkraft AS, Småkraft AS, Norsk Grønnkraft AS og HydroPool Gruppen AS har Småkraftforeningen i Norge utarbeidet et notat til regjeringen hvor de peker på konsekvensene av de nye skattereglene og foreslår endringer. Notatet kan du laste ned til høyre på siden.

– Regjeringen må tenke på de som tar økonomisk risiko ved å investere i produksjon av ren fornybar energi. Klare og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for alle som skal våge å satse tid og penger på dette, sier Sandal.