Nyheter

Enormt potensial for offshore vindkraft

Offshore-vindmøller
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 8. november, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Potensialet for offshore vindkraft på norsk sokkel er mer enn hundre ganger så stort som hele Norges vannkraftproduksjon. Det viser en ny studie fra Enova.

– Det er nok vind til alle, sa Kjell Olav Skjølsvik, Enovas områdeleder for Ny Teknologi da han presenterte Enovas nye rapport om fornybar energiproduksjon til havs.

Rapporten er utarbeidet av konsulentfirmaet SWECO Grøner på oppdrag fra Enova, statens fond for satsing på fornybar energi. Rapporten ble i dag presentert under Bellonas energiforum på Grünerløkka i Oslo.

Enormt potensial

Rapporten er avgrenset til å omhandle vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft, og bygger på offentlig tilgjengelig informasjon. Ressursgrunnlaget for vindkraft langs hele kysten er kartlagt, og potensialet er enormt.

Hele 14 000 TWh er det teoretisk mulig å produsere fra vindressursene i norske havområder. Bølgekraft har et potensial på 600 TWh hvorav 12-30 av disse anses som realiserbare. På tidevannskraft har man kun kartlagt 24 sund nord for Bodø, og det teoretiske potensialet antas å være på 1 TWh, det realiserbare potensialet noe mindre.

Hvor store deler av potensialet for offshore vindkraft som er realiserbart ønsker ikke Enova å spekulere i, men Kjell Olav Skjølsvik sier i en pressemelding at:

– I dette tilfellet er det snarere markedsmessige enn andre forhold som begrenser hvor mye som kan bygges ut.

To tanker i hodet

– Det er i hvert fall sikkert at det er så mye at det ikke er snakk om kraft til det norske markedet, men ren energi for eksport til utlandet, sier Ane T. Brunvoll, energirådgiver i Bellona.

Hun gleder seg over de gode utsiktene for havbaserte vindmøller, men minner om at teknologien fortsatt ligger 10-15 år fram i tid.

– Vi må klare å holde to tanker i hodet på en gang, slik at vi både kan utvikle denne teknologien og bygge landbaserte vindmøller nå. Vi trenger fornybar energiproduksjon siden bare halvparten av energien vi bruker i Norge er fornybar. Derfor må vi bygge vindmøller på land nå, sier hun.

Lavt ambisjonsnivå

Geir Vollsæter er styremedlem i offshore vindmøllefirmaet SWAY, og deltok også på Bellonas energiforum i dag. Han mener at rapporten svikter når de skal beregne inntektene for fornybar energiproduksjon til havs.

– Denne rapporten føyer seg inn i rekken av studier som ikke tar innover seg at kvotepriser på CO2 vil gjøre strømmen mye dyrere slik at man kan ha mye større inntekter, sier han til Bellona Web.

– Å legge dagens kraftpriser til grunn blir en snever tilnærming. Man bør kunne løfte ambisjonsnivået og anta at kraftprisene vil forandre seg drastisk de neste årene, det er sånn oljeselskapene tenker når de skal gjøre investeringsbeslutninger. Lønnsomheten ved fornybar energiproduksjon vil være langt større enn det Enovas rapport antyder, fastslår han, og refererer blant annet til den britiske Stern-rapporten.

Den viser at det vil være langt billigere å kutte verdens CO2-utslipp nok til å bremse klimaendringene, enn å ikke gjøre de nødvendige kuttene.

Konservativt

– Det er bare et spørsmål om tid før rammebetingelsene for fornybar energiproduksjon forandrer seg drastisk, vi kan ikke ha samvittighet til å ha en så dårlig satsing på fornybar energi, sier Ane T. Brunvoll. Hun mener at dette også vil medvirke til at Ennovas lønnsomhetsvurdering vil vise seg å være for konservativ.

– Rapporten har beregnet en produksjonsstøtte på 10 øre per KWh, men i land som Spania har de et ti ganger så høyt støttenivå, og i Storbritannia opptil femten ganger så høyt, sier hun.

– Vi regner med at støttenivået her hjemme vil øke betraktelig allerede med klimaforliket i Stortinget. Vi må subsidiere produksjonen av fornybar energi til den bli lønnsom, sier hun.