Nyheter

Opposisjonen løfter klimapolitikken

Publiseringsdato: 8. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona-leder Frederic Hauge er uvanlig godt fornøyd med klimakravene Høyre, Venstre og KrF presenterte i dag. Opposisjonen vil blant annet elektrifisere sokkelen og gi betydelig mer i støtte til fornybar energi.

De tre miljøpolitiske talspersonene fra Høyre, Venstre og KrF la fram sine krav på en pressekonferanse ettermiddag. Kravene er utgangspunktet for forhandlingene med regjeringen om et bredt klimaforlik på Stortinget.

– Det Høyre, KrF og Venstre presenterer i dag gjør at Norge ligger i teten i klimakampen, sier Line Henriette Holten Hjemdal fra KrF.

Bellona-leder Frederic Hauge er også veldig fornøyd, og mener at forslagene vil flytte norsk klimapolitikk:

– Partiene her har tatt inn over seg alvoret og vært veldig konstruktive. Det Høyre, KrF og Venstre legger fram i dag viser at disse partiene har lyttet til råd de har fått fra Bellona og andre i miljøbevegelsen, sier han.

Klimanøytral 2020

Opposisjonspartiene foreslår langt mer ambisiøse mål for klimakutt i Norge enn det regjeringen gjorde i klimameldingen på forsommeren. Mens regjeringen vil bli klimanøytral i 2050 foreslår opposisjonen 2020. Der regjeringen ville kutte ”tilsvarende” 30 prosent av Norges utslipp innen 2020 i forhold til forventede utslipp i 2020, vil opposisjonen kutte 38 prosent.

Hvis man sammenligner utslippene med 1990-nivå, som er utgangsåret for Kyoto-avtalen, sier de tre borgerlige partiene at de vil kutte med 27 prosent.

Ren strøm offshore

For å redusere både CO2 og NOx-utslipp fra petroleumssokkelen vil Høyre, KrF og Venstre at det skal legges fram en handlingsplan for elektrifisering og effektivisering innen utgangen av 2008. Handlingsplanen skal bidra med utslippsreduksjoner på tre til fire millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.

Partiene krever elektrifisering, det vil si ren strøm fra land i stedet for forurensende gassturbiner ute på plattformene, på alle nye installasjoner.

– Dette er nesten ordrett det samme som vi har jobbet for, sier Frederic Hauge.

Bellona har lenge argumentert for elektrifisering av sokkelen, og la fram en analyse av kostnadene ved elektrifisering tidligere i år.

Mer i støtte

Opposisjonspartiene vil fortsatt kjempe for ordningen med grønne sertifikater, et markedsbasert virkemiddel for mer fornybar energi som var under planlegging i mange år før regjeringen skrinla prosjektet i fjor. De ber regjeringen snarest gjenoppta forhandlingene med Sverige og være en pådriver for et felles nordisk marked.

Før et slikt marked kommer på plass må den eksisterende støtteordningen bedres. Høyre, KrF og Venstre vil øke støttesatsene til minimum 8 øre per kWh for vannkraft under 3 MW, minimum 20 øre per kWh for vindkraft og minimum 40 øre per kWh for elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi og umodne teknologier.

Den borgerlige siden vil øke grunnfondet for fornybar energi til 40 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2009. Målet er 30 TWh med fornybar energi innen 2014.

Regnskog og biler

Bland de totalt 61 klimakravene som ble lagt fram i dag var også et krav om at Norge må ta initiativ til et internasjonalt FN-program for å stanse avskoging. Norge bør bidra med tre milliarder kroner årlig fra og med 2008 til 2012, mener opposisjonspartiene.

De foreslår også at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som stanser produksjon av biler som går på bensin og diesel innen 2020.

Vil gi vekst

Forslagene fra Høyre, KrF og Venstre vil ifølge Børge Brende i Høyre koste i underkant ti milliarder kroner mer enn regjeringens klimapolitikk.

– Vi regner med å få rik tilbakemelding på våre beregninger, sier han og fortsetter med at disse forslagene uansett vil være bra for økonomien

– Det vi legger fram er en vekststrategi. Å la være å kutte i klimagassutslippene er det motsatte.

Ikke smålige

De tre partiene som stolt la fram sine krav i dag ville ikke si om det var noen av kravene som var ufravikelige.

– Vi vil ikke si at noen krav er absolutte, men vi må ha tiltak på alle områder, og vi må få et ordentlig resultat. Men vi har jo registrert at sentrale folk i SV og i regjeringen for øvrig har konkludert med at klimameldingen ikke var god nok, sier Gunnar Kvassheim i Venstre.

Bellona-leder Frederic Hauge håper og tror at regjeringspartiene vil ta klimakravene fra Høyre, KrF og Venstre godt i mot:

– Kravene som legges fram i dag er realistiske. Jeg tror ikke regjeringen vil være smålig her, men heller ta i mot dette på en konstruktiv måte.