Nyheter

Bellona krever 2 mrd. mer til fornybar

Ane T. Brunvoll er fagansvarlig for fornybar energi og energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 25. februar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den rødgrønne regjeringen har ikke klart å få på plass mer fornybar elektrisitet i Norge. Nå krever Bellonas Ane T. Brunvoll at regjeringen bruker to milliarder kroner mer hvert år fram til ordningen med grønne sertifikater kommer på plass.

– Den norske regjeringen må vise at den virkelig ønsker å satse på fornybar energi. Så langt har regjeringen gått høyt på banen, men den har faktisk ingen ordentlig resultater å vise til, og det er skammelig dårlig, sier rådgiver i Bellona, Ane T. Brunvoll.

Se mot Sverige

Bellona mener at Norge må se mot Sverige, og få fornybar-satsingen opp på samme nivå som i nabolandet.

I Sverige betaler en forbruker i gjennomsnitt 3,4 svenske øre per kWh, for å finansiere grønne sertifikater. I Norge vil en tilsvarende satsing bety 2,9 norske øre per kWh, og det krever årlig to milliarder kroner ekstra til fornybar elektrisitetsproduksjon.

– Her må nok de fleste forbrukerne være med å betale litt, men hovedansvaret ligger hos regjeringen. Vi krever at den sørger for å bruke to milliarder kroner mer på fornybar elektrisitet hvert år fram til ordningen med grønne sertifikater kommer på plass, sier Brunvoll.

Grønne sertifikater

Sverige har en ordning med grønne sertifikater – et markedsbasert virkemiddel for å fremme fornybar energi. Produsentene av fornybar elektrisitet tildeles grønne sertifikater etter hvor mye energi de produserer, og alle energikjøpere i Sverige er forpliktet til å kjøpe en viss mengde slike grønne sertifikater.

Norske myndigheter jobbet i flere år for å få på plass et samarbeid med Sverige om grønne sertifikater, men dette arbeidet strandet i 2006.

– Forhandlingene ble avblåst fordi Sverige mente at den norske regjeringen ikke satset nok. Hvis vi nå sørger for å bruke to milliarder mer i året allerede fra neste statsbudsjett av, så vil det være et klart signal til Sverige, og det bør gjøre forhandlingene lettere, mener Brunvoll.

Bare rot

Usikre rammevilkår fra regjeringen fører til at ingen produsenter tør å satse på fornybar elektrisitet i Norge. En rekke aktører har flyktet til utlandet.

På verdensbasis økte installert vindkraft ifølge GWEC med 27 prosent i fjor, men i Norge skjedde det praktisk talt ingenting.

– I Norge har det bare vært rot. Her jobbet man først for å få på plass grønne sertifikater, men det ikke ble noe av. Så har man prøvd å få i stand et annet virkemiddel, såkalt feed in-støtte, men heller ikke det blir noe av. Nå skal regjeringen enda en gang prøve å få en avtale med Sverige om grønne sertifikater, sier Brunvoll.

Hun håper nå på klare og positive signaler fra regjeringen om hvor stor satsingen på fornybar energi vil bli de nærmeste årene.

Haga svarte ikke

Under et møte i Olje- og energidepartementet i dag, der statsforetaket Enova la fram sin årsrapport for 2007, ville ikke statsråd Haga svare på om det kunne bli aktuelt å gi to milliarder mer til fornybar-satsingen:

– Vi er inne i en prosess med Sverige om grønne sertifikater nå, og da er det ikke riktig av meg å kommentere disse forhandlingene. Jeg kan heller ikke kommentere det statsbudsjettet vi skal begynne å jobbe med nå, sa Haga.

– Men regjeringens ambisjoner er tindrende klare: Den veksten vi har sett innen tiltak i Enova skal fortsette.

Lover betydelig mer penger

Haga sa imidlertid at det skal brukes mer penger på fornybar energi:

– Det skjer mye, og det skal skje enda mer! Og da må vi satse enda mer penger, og det skal vi gjøre. Betydelig mer penger er nødvendig for å fortsette den gode utviklingen vi er inne i, sa Haga.