Nyheter

Ønsker mer vindkraft

Portrett Guro Hauge
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 22. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona er positiv til utbygging av mer vindkraft i Norge, til tross for at det krever bygging av nye kraftlinjer i norsk natur.

Aftenposten skrev onsdag denne uka at Ren kraft får motstand fra miljøvernere. Ifølge Aftenposten har Statnett planer om å bygge en 165 km lang kraftlinje fra Roan til Surnadalen, for å kunne overføre strøm fra vindkraft, og dette møter en viss motstand.

Bellona er imidlertid ingen motstander av ren kraft: En økt satsning på vindkraft innebærer nødvendigvis bygging av nye kraftlinjer.

Ikke nok kapasitet

– Bellona ønsker mer vindkraft i Norge. Det er nødvendig å bygge ut mer nettkapasitet for å realisere mer fornybar energi. I dag er det ikke nok kapasitet til å realisere viktige vindkraftprosjekt, sier Guro Hauge, leder av energiavdelingen i Bellona.

Planene om en ny kraftlinje på Nordmøre vil bli behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før Statnett kan utarbeide en søknad og konsekvensutredning. NVE forventer at denne vil komme på høring tidligst høsten 2008.

– Bellona kommer til å følge denne saken, men vi vet foreløpig for lite om omfanget til den aktuelle kraftlinja til å ha noen bestemt mening om den, sier Hauge.

Nødvendig for elektrifisering

Norge har et enormt uutnyttet potensial i vindkraft. Med vindhastigheter som overgår store vindkraftnasjoner som Tyskland og Spania, ligger mye til rette for å ta i bruk disse fornybare ressursene. Likevel står vindkraft for under én prosent av Norges strømproduksjon. Over halvparten av Norges energiforbruk kommer fra forurensende, fossile kilder som gass og olje.

– Vindkraft vil være viktig for å elektrifisere norsk sokkel. De dagene vindkraft ikke klarer å levere nok strøm, må det være tilstrekkelig med nettkapasitet på plass for en stabil kraftforsyning fra land, sier Hauge.

Her finner du Bellonas rapport om elektrifisering av sokkelen.

Puslete mål

Stortinget satte seg i 1999 et mål om at det skulle produseres tre TWh strøm fra vindkraft innen 2010. Bellona mener dette er et for lavt mål, som ikke kan være veiledende for utbygging av vindkraft i Norge.

Direktoratet for Naturforvaltning har tidligere presisert at det vil være mulig å bygge ut betydelig mer vindkraft enn Stortingets mål, med akseptable miljøkonflikter.

– For å løse klimaproblemet er det nødvendig å bygge ut mer fornybar energi. Norge har et stort potensial for fornybar energi, og dermed et ansvar for realisere dette potensialet, sier Hauge.