Nyheter

Regjeringen svikter på fornybar

Olje- og energiminister Åslaug Haga mottar 2007-rapporten fra Enovas konstituerte adm. dir., Fridtjof Unander
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 25. februar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

– Enova lykkes, og Enova når målene sine, sa en blid Åslaug Haga da Enova la fram sin årsrapport om energisparing og fornybar energi i dag. Selv om Enova har gjort jobben sin mener imidlertid Bellona at Norge er en sinke innen satsingen på ny fornybar energi.

– Det å styrke Enova har gitt resultater. Vi lykkes sammen, sa olje- og energiminister Åslaug Haga da hun mottok Enovas resultat- og aktivitetsrapport for 2007.

Rådgiver i Bellona, Ane T. Brunvoll, er ikke like fornøyd med situasjonen:

– Enova har fått til en del på energieffektivisering og fjernvarme, og det er positivt. Men på fornybar elektrisitet har det vært stillstand de siste årene.

Misvisende

Resultatet for 2007 skal ha vært det beste i Enovas historie. Ifølge den ferske årsrapporten bidro Enova med 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi i året som gikk. Dette tallet er imidlertid litt misvisende:

– Et problem med Enovas tall er at de viser til hvilke kontrakter som er inngått, ikke hvilke prosjekter som faktisk er realisert, sier Brunvoll.

For eksempel oppgir Enova å ha støttet ett prosjekt for vindkraft i fjor, men dette ene prosjektet er ikke blitt realisert. Foreløpig har ikke aktørene bak prosjektet Høg-Jæren engang tatt en investeringsbeslutning.

– De to siste årene har ikke regjeringen fått på plass et eneste nytt prosjekt for vindkraft i Norge, og det er pinlig, sier Brunvoll.

Ingen tør satse

Brunvoll understreker at det ikke er Enovas skyld at det ikke satses på fornybar energi her i landet:

– Dette er regjeringens ansvar. Mens det popper opp vindmøller i mange andre europeiske land, er det ingen i Norge som tør å satse på vindkraft fordi rammebetingelsene har vært for dårlige og usikre, sier hun.

– Først jobbet norske myndigheter for grønne sertifikater, og når det ikke ble noe av, ble det snakk om å ha en såkalt feed in-støtteordning. Det ble det heller ikke noe av, så nå har vi en form for investeringsstøtte, mens vi venter på om Norge likevel skal få en ordning med grønne sertifikater.

Lang vei å gå

I Sverige støttes fornybar energi med rundt 20 svenske øre per kilowatt-time (kWh), mens danskene støtter sin vindkraft med 25 danske øre per kWh.

– Her i Norge har vindkraft fått en investeringsstøtte som tilsvarer rundt fire øre per kWh produsert elektrisitet. Det er åpenbart at det trengs en bedre støtteordning, sier Brunvoll og legger til:

– Da Haga fikk Enova-rapporten i dag, så sa hun at ”regjeringen lykkes når Enova lykkes”, men vi kan ikke si oss helt enige i det. Regjeringen har fortsatt en lang vei å gå.