Nyheter

Låser inne eksperter

(Illustrasjon: EBL)

Publiseringsdato: 25. september, 2008

Skrevet av: Ola Innset

I januar vil noen av våre fremste eksperter og beslutningstakere låses inne i 48 timer for å utvikle prosjekter som kan gi klimagevinst innen 2020. Bellona er en av arrangørene bak Grønn Boks Energy Camp.

– Klimaforliket mangler virkemidler, og en plan for å nå de nasjonale klimamålene. Derfor har vi i miljøbevegelsen gått sammen med energibedriftene for å bringe klimasaken i Norge et langt skritt videre, sier Ane T. Brunvoll i Bellona.

48 timer

Sammen med Enova, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom og Bellona arrangerer Energibedriftens Landsforening (EBL) Grønn Boks Energy Camp i januar neste år. En håndplukket gruppe av 48 eksperter vil to døgn på seg til å komme opp med de åtte klimaprosjektene som vil gi størst gevinst innen 2020.

Innen 2020 har EU bestemt at de skal kutte 20 prosent av CO2-utslippene, øke andelen fornybar energi med 20 prosent, og utnytte energien 20 prosent mer effektivt. Dette omtales som 20-20-20-målene.

Konkrete resultater

– Arbeidet med å nå klimamålene går altfor sakte, så dette er noe vi virkelig trenger, sier Brunvoll, som har stor tro på prosjektet.

– Energy Camp har vært arrangert i Danmark de siste fem årene, og der har man kommet opp med gode, konkrete resultater. For eksempel fikk de laget et demonstrasjonsanlegg hvor man lager biogass og etanol av storbyavfall, og et plusshus, altså et hus som produserer mer energi enn det bruker, forteller hun.

Tar ansvar

I Danmark har etter hvert regjeringen gått inn i Energy Camp-prosjektet. Brunvoll håper at det samme vil skje i Norge:

– Det er klart at dette er noe regjeringen burde ta ansvar for, men så langt har de ikke innfridd. Da er det godt at vi har både et næringsliv og et sivilt samfunn som er villige til å ta ansvar for at Norge skal nå sine klimamål, sier hun.

Du kan bli med

I tillegg til de 48 håndplukkede ekspertene vil også én eller flere personer blant alle dem som mener de har noe å bidra med bli plukket ut til å være med. Kunne du tenkt deg å vært med på Grønn Boks Energy Camp? Se Grønn Boks sine hjemmesider for mer info.