Nyheter

Skuffet over fornybar energi

Ane T. Brunvoll, leder for energiavdelingen i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Bellona er i stor grad fornøyd med miljøsatsingen i årets statsbudsjett. Men regjeringen svikter i satsingen på fornybar energi, der er Norge i ferd med å bli en sinke.

– Satsingen på fornybar energi står i ro, og i den tiden vi lever i er det rett og slett ikke godt nok, sier Ane T. Brunvoll, leder av Bellonas energiavdeling.

Gamle penger

Miljøverndepartementet får økt sine budsjetter betraktelig, men det er olje- og energidepartementet som koordinerer innsatsen på fornybar energi. Der er det lite som skjer.

– De 1,5milliardene til Enova er vel og bra, men de ble vedtatt allerede i 2007. Dette er gamle penger, sier Brunvoll, som mener at Enova må få langt mer dersom Norge skal få en satsing på fornybar energi som er i nærheten av land vi liker å sammenligne oss med.

– Regjeringen burde hvert fall satt av 2 milliarder årlig fram til ordningen med grønne sertifikater er på plass. Slik kunne vi ha fått et akseptabelt støttenivå for fornybar energi, slik de etter hvert har fått i mange europeiske land. Sverige, Danmark, England og Tyskland opererer allerede i en annen liga enn vi gjør, sier hun.

Står i ro

– Norges satsing på fornybar energi bærer preg av at vi sitter i ro, og venter på at resten av verden gjør seg ferdig, sier Brunvoll.

– Hele Jens Stoltenbergs klimaplan er åpenbart å vente på at EUs kvotesystem skal innføres, men da glemmer han at alle EU-landene allerede nå iverksetter en rekke tiltak. De innfører støtteordninger å gjøre fornybar energi billigere, og tar i bruk energieffektivisering for å få ned energietterspørselen.

– Derfor vil kvotehandel aldri være nok. Ettersom EU-landene gjør langt mer enn oss på både energieffektivisering og fornybar energi, vil kvoteprisen aldri bli høy nok til å utløse ny fornybar energi i Norge, sier hun.

Lavenergiprogrammet

Også når det gjelder energieffektivisering er Bellona skuffet over regjeringen. Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom næringslivet og regjeringen, og i vinterens klimaforlik var økte overføringer til lavenergiutvalget et av de ytterst få konkrete tiltakene. Nå får de ikke den økte satsingen som de ble lovet.

– Energisparing i bygg er et usedvanlig viktig felt, og vi er både skuffet og overrasket over at regjeringen ikke øker satsingen, sier Brunvoll.