Nyheter

– Mangler fortsatt 2 milliarder kroner

(Foto: stock.xchng)

Publiseringsdato: 16. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Enova tildeler 445 millioner kroner i støtte til utbygging av vindkraft. – Dette er ikke nok. Bevilgningenes må minst dobles, sier Bellonas nestleder Marius Holm, og etterlyser fortsatt grønne sertifikat.

Enova ga i dag støtte på 445 millioner kroner til Høg- Jæren vindpark og utvidelse av vindkraftanlegget på Mehuken, skriver Enova i en pressemelding.

Gitt at de neste vindparkene koster like mye, trenger Enova nær 2,1 milliarder kroner i tillegg til det de har i dag, for å nå sitt mål om å bygge ut 3 Twh fornybar energi innen 2010.

– Dårlig støtteordning

– Dette er en dårlig støtteordning som ser litt bedre ut fordi det kommer mye penger på en gang, sier nestleder i Bellona Marius Holm.

Bellona etterlyser grønne sertifikater, en betegnelse på et markedsbasert virkemiddel for å fremme fornybar energi. Denne ordningen vil gi en mer stabil og forutsigbar støtte til fornybar energi.

Etterlyser grønne sertifikater

– Dagens tilskudd fra Enova er ikke en fullgod overgangsordning, og vi vil fortsatt ha grønne sertifikat, sier Ane T. Brunvoll, leder i Bellonas energiavdeling.

Sverige har innført grønne sertifikater, med en prisøkning på ca 3 øre per kwh. Med et norsk gjennomsnittsforbruk på 20.000 kwh, vil en tilsvarende ordning i Norge i snitt koste 600 kroner per husstand.

– Grønne sertifikater må på plass. EU har nå vedtatt å doble sin mengde fornybar energi i løpet av de neste 11 årene, og nå må Norge skynde seg etter, sier Brunvoll.

10 prosent av målet

Til sammen vil vindparkene Høg-Jæren og Mehuken utgjøre rundt 300 Gwh. Dette er ti prosent av Enovas mål om 3 Twh innen 2010.

Det legges opp til en ny utlysningsrunde i vindkraftprogrammet tidlig i 2009.

– Det var meningen at Norge skulle bygget ut 3 Twh innen 2010. Det klarer de ikke, sier Brunvoll.

EU har som en del av klimapakken, nylig vedtatt et fornybardirektiv, som innebærer en samlet økning av fornybar energi i EU til 20 prosent innen 2020. Sannsynligvis må Norge øke sin andel fornybar energi med 15 prosent, til 75 prosent. 300 Gwh øker Norges fornybarandel med om lag en promille.

Avslag til Ytre Vikna

NTE er opprørt over statens nei til Ytre Vikna vindmøllepark i Nor-Trøndelag. Avslaget betyr at de ikke klarer å bygge vindmølleparken som kan forsyne om lag 30 000 husstander med fornybar energi i denne omgang.

– Jeg er opprørt over at staten nå vender tommelen ned for et prosjekt som ville betydd mye for Midt-Norge og økt produksjon av fornybar energi i Norge, sier konsernsjef Torbjørn R Skjerve i NTE i en pressemelding.

Ytre Vikna vindmøllepark er planlagt til å bli en av landets største vindmøllepark.