Nyheter

Bellona krever grønn krisepakke

Publiseringsdato: 19. januar, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

26. januar legger regjeringen fram en ny tiltakspakke for å møte finanskrisen. Bellonas Marius Holm har oppfordret regjeringen til å hjelpe miljøet samtidig som den hjelper økonomien, og han har en rekke klare krav til en grønn krisepakke.

– Vi mener regjeringen må benytte anledningen til å løse viktige klimaoppgaver. Klimatiltakene må komme før eller siden uansett, og dette er en god mulighet til å gjøre en skikkelig innsats, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Bellona har overlevert en rekke konkrete innspill til den rødgrønne regjeringen. Innspillene vil kunne stimulere både norsk økonomi og miljøtiltak.

Et heldig sammenfall

Regjeringen skal legge fram sin nye tiltakspakke for norsk økonomi i månedsskiftet januar-februar.

– Flere av de bransjene som rammes av nedturen i norsk og internasjonal økonomi er blant de mest aktuelle for en omlegging til mer klimavennlig energibruk. For eksempel er det dårlige tider for bygningsbransjen, men det er denne bransjen vi trenger for å energieffektivisere gamle bygninger, så der bør myndighetene trå til, sier Holm.

En omlegging til mer energisparing og smartere bruk av energi, og en overgang fra skitten fossil til ren fornybar energi, krever store investeringer i utstyr, infrastruktur og bygningsmasse. Slike investeringer har i svært liten grad blitt prioritert så langt.

– Det er mange prosjekter for fornybar energi som har fått konsesjon, men som ikke har fått penger. Nå bør Enova gi klarsignal til disse prosjektene, og sørge for at de får den økonomiske støtten de trenger for å bli realisert.

Offentlige oppgaver

Utbygging av fornybar energi, oppgradering av infrastruktur og energieffektivisering innen bygg og industri er tiltak som i betydelig grad må drives fram av offentlige bevilgninger.

Samtidig vil slike tiltak være kjærkomne for bransjer og leverandører som nå er hardt rammet av finanskrisen. Forholdene ligger dermed til rette for en økonomisk tiltakspakke med grønn profil – en grønn krisepakke.

Flere andre aktører har i likhet med Bellona etterspurt en grønn krisepakke, deriblant Norges Naturvernforbund.

– Det legges mange gode forslag på bordet nå. Vår liste over forslag er ikke uttømmende, og vi støtter mange av de andre forslagene som er blitt lagt fram også.

Åtte konkrete forslag

Blant Bellonas forslag til regjeringen er et forslag om å doble Enovas bevilgninger til energieffektivisering i næringsbygg, industri og boligselskaper i 2009, og deretter doble igjen i 2010.

Et annet forslag er å doble bevilgningene til fornybar energi i 2009, med en ny fordobling i 2010.

Bellona ber også om at det bevilges 100 millioner til utbygging av ladestasjoner for elbiler. I første omgang bør alle som bor i urbane strøk ha tilgang til ladestrasjon.

For private husholdninger foreslår Bellona at det innføres et skattefradrag på inntil 50.000 kroner for energitiltak, som for eksempel innkjøp av varmepumpe eller bedre isolering.