Nyheter

Ute av Grønn Boks

Marius Holm og Ane T. Brunvoll var Bellonas deltakere på Grønn Boks Energy Camp.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 29. januar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellonas Marius Holm og Ane Brunvoll var blant deltakerne i Grønn Boks Energy Camp. Torsdag overleverte de åtte konkrete planer for å oppfylle Norges klimamål til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

58 deltakere har sittet sammen i 48 timer for å finne åtte gode og konkrete forslag som skal bidra til å oppfylle Norges klimamål innen 2020. Deltakerne var eksperter og beslutningstakere innen klima og energi. Torsdag kunne de presentere sine forslag.

– Det har vært mer krevende enn jeg hadde trodd på forhånd, sier Ane Brunvoll, leder for Bellonas klima- og energiavdeling.

Åtte forslag

De 58 deltakerne har vært delt i åtte grupper, som kom fram til et forslag hver:

  • Veitransport: Etablere Grønn Bil, verdens største plugg-inn hybridbestilling, som vil gi 200.000 plugg-inn hybridbiler i Norge innen 2020.
  • Vannkraft: Pilotprosjekt på vannkraft for å sikre gode miljøløsninger og mer vannkraft i samarbeid med ulike samfunnsgrupper, miljø- og lokale interesser.
  • Vindkraft: Pilotprosjekt på vindkraft for å sikre lokal involvering på et tidlig stadium.
  • Olje/gassektoren: CO2-fri oljeproduksjon ved hjelp av etablering av vann- og vindkraft til offshore produksjon.
  • Energieffektivisering i norsk industri: Energieffektivisering løftes opp på industriledernivå, slik som det har vært gjort med HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
  • Varmeproduksjon: Vannbåren varme påbys i nye bygg, etablere en finansiell verktøykasse med blant annet investeringsstøtte til.
  • Strømnettet: Et prosjekt for samordning av norsk nettpolitikk som gjør det mulig å transportere mer fornybar energi
  • Energieffektivisering i byggesektoren: Etablere en bransjestandard for energibruk i bygg, for å øke energieffektiviteten.

Imponert statsråd

– Jeg er imponert, jeg synes dere har gjort en fantastisk god jobb, kommenterte en begeistret statsråd Terje Riis-Johansen etter å ha hørt de åtte forslagene.

Alle gruppene har forpliktet seg til å videreføre arbeidet med sine egne forslag i månedene som kommer.

– Jeg lover at min dør skal være åpen for å diskutere forslagene deres videre, sa Riis-Johansen.

Bellona diskuterte olje og vannkraft

Ane T. Brunvoll og Marius Holm fra Bellona, deltok i hver sin gruppe. Brunvoll diskuterte olje- og gass.

– Vårt forslag åpner for at all oljeproduksjon skal være CO2-fri, sier Brunvoll, og legger til at forslaget også er et første realiserbare steg for et offshore-nett.

Holm diskuterte vannkraft, sammen med blant annet tidligere leder i Naturvernforbundet Erik Solheim.

– Det er unikt at vi har kommet fram til et forslag om vannkraft som både utbyggere og miljøorganisasjoner enes om, sier Holm, og er særlig fornøyd med at forslaget innebærer en økt produksjon av fornybar kraft, samtidig som det gir muligheter for bedre miljøhensyn enn de som ble tatt da mange av vannkraftverkene ble bygget.

Samarbeidsarrangement

Resultatene fra campen er lagt ut på gronnboks.no. Der ligger også webcast fra campen og mer informasjon om de ulike gruppene og deltakerne.

Arrangementet er et samarbeid mellom Energibedriftenes landsforening (EBL), Enova, Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund. I tillegg har NVE deltatt i forberedelsene.