Nyheter

Mer vindkraft gir mer vindkraft

Dirk Ingo Frank

Publiseringsdato: 31. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Statistisk Sentralbyrå hevder at satsing på fornybar energi vil føre til mer kullkraft. – SSBs teorier reflekterer ikke virkeligheten, sier Bellonas Tone Knudsen.

– Denne analysen tar ikke hensyn til hva som vil skje på lang sikt, og kan derfor ikke brukes til å konkludere med at man ikke skal satse på fornybar energi, sier Tone Knudsen, fagrådgiver i Bellona.

Lavere kvotepris

I en studie SSB har utført i samarbeid med universitetet i Oldenburg konkluderes det med at økt satsing på vindkraft vil føre til at kullkraftproduksjonen vil stige på bekostning av gasskraft. Dette på grunn av at økt fornybar produksjon vil føre til lavere CO2-kvotepris, og dermed inntjening for de største forurenserne: kullkraftverkene.

Senere har SSBs forskningsleder Anne Grete Bruvoll hevdet at satsing på vindkraft er dårlig miljøpolitikk.

For snevert

– SSB har valgt å bruke en statisk likevektsmodell som kan gi en nyttig pekepinn for hvordan markeder fungerer, men i dette tilfellet blir det altfor snevert, sier Tone Knudsen.

– En slik modell tar ikke innover seg at markeder er dynamiske. Politiske beslutninger, teknologisk utvikling og adferdspsykologi er alle faktorer som påvirker markedsutviklingen i den virkelige verden, men som ikke i slike modeller.

Må ha flere tiltak

Knudsen mener det er åpenbart at klimakrisens viktighet vil presse fram andre og sterkere virkemidler i tillegg til kvotemarkedet:

– Det er politisk umulig å sette kvotetaket stramt nok til at CO2-prisen blir så høy at den presser frem dyrere, nye og rene teknologier, sier hun.

– Vi må inn med langt flere tiltak, og man trenger ingen modeller for å forstå at en offensiv satsing på fornybar energi, kombinert med en innstramming av rammebetingelsene for fossil energiproduksjon vil gjøre at det er fornybar og ikke fossil energi som vinner til slutt.