Nyheter

– Gledelig, men ikke nok alene

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 9. september, 2009

Skrevet av: Ola Innset

– Sertifikatordningen er kjærkommen og vil utløse ny produksjon av fornybar energi, men for å oppfylle EUs fornybardirektiv trenger vi enda flere tiltak, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Våre foreløpige beregninger viser at det intensjonelle elsertifikat-samarbeidet med Sverige ikke vil utløse nok ny produksjon av fornybar energi til å oppfylle EUs fornybar direktiv alene. Derfor trenger vi enda flere tiltak på toppen av dette, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Samstemt tilfredshet

I samarbeid med Energibedriftenes landsforening (EBL) arrangerte Bellona i dag energiforum for sine partnere med tema el-sertifikater. Deltakerne var energibedrifter, industri-representanter og miljøorganisasjoner.

Deltakerne på forumet var samstemte i at det var svært gledelig at ordningen med el-sertifikater nå endelig ser ut til å komme på plass. Diskusjonen gikk på hva slags overgangsordninger man kunne tenke seg fram til ordningen trer i kraft 2012, og hva Enovas rolle skal være.

Grønne sertifikater

Ordningen med el-sertifikater, også kjent som ”grønne sertifikater”, innebærer en økt avgift på strøm som skal gå bidra til utbygging av fornybar energi. Alle nettselskaper blir pålagt å kjøpe en viss mengde fornybar energi, og fornybare energiprodusenter vil få utstedt sertifikater som igjen kan selges til nettselskapene.

Alle norske og svenske produsenter av fornybar energi vil inngå i dette markedet hvor kjøp og salg av sertifikater vil utløse produksjon av til sammen 25 TWh ny fornybar energi.

Ordningen trer i kraft fra og med 2012.

Kampen ikke over

– Bellona er svært glade for at denne ordningen endelig har kommet på plass, etter at den havarerte i 2006, sier Marius Holm i Bellona.

– Men vi kommer til å trenge enda mer enn dette for å oppfylle fornybardirektivet. Vi kjenner ikke detaljene i hva dette vil pålegge oss, men det virker tydelig at kampen er langt fra over ennå.