Nyheter

Setter preg på klimatoppmøtet

Bård Mikkelsen i Statkraft og Frederic Hauge, Bellona
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 22. september, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Under det store klimatoppmøtet i København, blir Bellona en av København kommunes hovedsamarbeidspartnere. Statkraft er Bellonas naturlige hovedsponsor, og bidrar økonomisk til å presentere løsningene på klimautfordringene.

Forhandlingene om en internasjonal klimaavtale kommer til å prege den danske hovedstaden fra 7.-18. desember. Som en av København kommunes hovedsamarbeidspartnere, bidrar Bellona, godt hjulpet av Statkraft som hovedsponsor, til at også befolkning og besøkende i København får ta del i vår tids viktigste begivenhet.

– Vi vil vise fram løsninger på klimakrisen, for å skape håp og mot for verdens politikere og forhandlere, og for å gjøre det umulig å ikke satse fullt på en ambisiøs klimaavtale, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Interaktivt klimabord

Bellona blir en av hovedaktørene på et stort folkelig arrangement i København sentrum. Detaljene rundt arrangementet blir offentlig på en pressekonferanse førstkommende tirsdag.

En av Bellonas hovedaktiviteter under arrangementet, er et helt nytt databord, hvor folk interaktivt kan sette sammen ulike miljøtiltak og se hva som blir konsekvensene av utslipp og kostnader.

Samarbeid med Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og bidrar med fem millioner kroner til arbeidet Bellona skal legge ned i København.

– Kloden har et problem, og Statkraft skal bidra til å gjøre jobben med å finne løsningene for fremtiden. For oss er det viktig å støtte Bellona som er en viktig premissleverandør til toppmøtet, sier konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen.

Bellona og Statkraft har samarbeidet siden 2001.

– Vi er trygge på Statkrafts ambisjoner. Det er et innovativt selskap, sier Hauge, som er glad for at Statkraft vil være med i en "coalition of willing”, for å fremme et løsningsorientert budskap. 

Bella Center

I tillegg til sin tilstedeværelse som en av hovedsamarbeidspartnerne med København kommune, vil Bellona også være tungt til stede på Bella Center, der selve forhandlingene om en klimaavtale pågår.

I kongressområdet har Bellona leid et møtelokale på til sammen 150 kvadratmeter. Bellona samarbeider her med ulike internasjonale NGOer om fellesarrangementer.
Møtelokalet er også ment å skape uformelle møteplasser under forhandlingene.

Møteplasser

For å støtte opp om forhandlingene, og videre arbeid med å finne fremtidige løsninger på klimakrisen, ser Bellona et stort behov for arenaer der aktører kan møtes. Med Bellonas lokale på forhandlingssenteret Bella Center, håper Bellona å bringe sammen ulike interesser.

I tillegg til deltakelse i København kommunes arrangement og tilstedeværelse på forhandlingssenteret, har Bellona har sikret seg noen sentralt plasserte arenaer i København. En av arenaene er et såkalt ”Green Room” hvor Bellona, Statkraft og samarbeidspartnere og forhandlingsdelegater kan ha uformelle samtaler.

Pressekontakter:

Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no

Knut Fjerdingstad, informasjonssjef/pressetalsmann i Statkraft: 90 18 63 10, knut.fjerdingstad@statkraft.com