Nyheter

Årets Ren Energi-pris til solcelle-gründer

Ren Energi-stipendet for 2009 går til Thang van Vo
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Stipendet ”Ren energi” for 2009 tildeles selskapet Vonano AS ved gründer Thang van Vo for utvikling av lavkost solceller basert på nanoteknologi.

Teknologien som vinner årets Ren Energi-pris går ut på å utvikle en ny type tynnfilm solceller på fleksible substrater.

Stipendet lyder på 100.000 kroner, og ble delt ut av Bellona og E-co under fornybar-konferansen Nerec på Lillestrøm i dag.

Store muligheter med sol

Sola har 15.000 ganger mer energi enn jordas totale energiforbruk i dag.

– Klarer vi å temme sola, har vi berget vår forsyning av nullutslippsenergi, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Bellona har store forventninger til at sol- og vindenergi kan konkurrere ut fossil energi om få tiår.

– For å få til dette trenger vi politikere som tør å satse på virkemidler, investorer som tør å satse penger på dette, og ikke minst gründere som vil satse. Derfor er det en stor glede å dele ut årets Ren energi-pris til Vonano og Thang van Vo, sier Holm.

Ung prisvinner

Vinneren av årets Ren Energi-stipend, Thang, er 27 år, og utdannet sivilingeniør ved institutt for Materialteknologi på NTNU i Trondheim.

Thang har tidligere fått premie for beste produktidé tilknyttet master-og doktorgradarbeidet av NTNU og Norges Forskningsråd. I fjor vant han nyskapning-og forretningskonkurransen Venture Cup for Midt-Norge, og stakk av med premien på 125.000 kroner.

– Store kostnader er i dag antakelig den største barrieren for utstrakt bruk av solenergi. Dersom man finner en måte å redusere kostnadene, øke ytelsen og dessuten forenkle produksjonsprosessen, har det et betydelig forretningsmessig og ikke minst energimessig potensial. Det er gledelig å se at vinnersøknaden har et godt miljøperspektiv og har tenkt livssykluskostnader i utviklingen av teknologien, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Dette er begrunnelsen for utdeling av årets stipend:

Løsningen har potensial til å redusere kostnader og gi økt ytelse for solcelleindustrien. Bruken av fleksible substrater som erstatning for glass fører til lavere innkjøpspris og reduserte produksjonskostnader. Teknologien vil tilføre solcellene bedre egenskaper, som økt ytelse og økt levetid. Bruken av Vonanos egenutviklede fleksible substrater innebærer at teknologien er resirkulerbar.

Teknologien vil muliggjøre nye energibesparende produksjonsprosesser, som vil kunne redusere solcellenes produksjonskostnader dramatisk. Bruksområdet for solcellene er stort, og i første rekke vil produktet benyttes i bygningsintegrerte systemer, som på tak og fasader.

Søkeren presenterer et innovativt teknologikonsept og en god forretningsplan. Store kostnader er i dag antakelig den største barrieren for utstrakt bruk av solenergi. Dersom man finner en måte å redusere kostnadene, øke ytelsen og dessuten forenkle produksjonsprosessen, har det et betydelig forretningsmessig og ikke minst energimessig potensial. Måten søkeren ønsker å benytte litografisk teknologi i produksjonsprosessen viser en evne til å overføre kunnskap fra laboratoriet til et kommersielt brukbart produkt. Komitéen har også stor sans for at søkeren har et godt miljøperspektiv og har tenkt livssykluskostnader i utviklingen av teknologien.

Kandidaten har en godt dokumentert søknad med en utviklet forretningsidé og en klar plan for benyttelsen av stipendmidlene. Stipendmidlene skal benyttes til å utvikle en prototype som vil brukes til å demonstrere teknologien for potensielle samarbeidsarbeidspartnere og investorer. Det er også positivt at søkeren allerede er tilknyttet et sterkt FoU-miljø med gode muligheter for å utvikle teknologien videre. Komitéen har tro på at Vonanos solcelleteknologi kan utvikles til å bli et kommersielt produkt og bidra til utviklingen av fornybar og miljøvennlig energiproduksjon.