Nyheter

Osmose er en av 101 løsninger

Statkraft

Publiseringsdato: 24. november, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Statkraft åpner i dag verdens første osmose-anlegg på Tofte i Hurum. Bellona utpeker osmose, eller saltkraft, som en av 101 løsninger på klimakrisen. Resten av de 101 løsningene presenterer Bellona under FNs klimatoppmøte i København i desember.

– Saltkraft er en svært spennende, ny måte å produsere fornybar energi på, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som deltar under åpningen på Hurum.

Osmose er derfor plukket ut av Bellona som en av løsningene på global oppvarming. De 101 løsningene vil bli presentert i samarbeid med Statkraft, gjennom et magasin, et nettsted og på et interaktivt databord under FNs klimatoppmøte i København.

Anlegget produserer strøm ved å utnytte energien som oppstår når ferskvann og sjøvann blandes. Statkraft har forsket på denne fornybare og utslippsfrie energikilden i 10 år.

Testanlegget på Hurum åpnes offisielt i dag av H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit.

Bellona-leder Hauge berømmer Statkraft for å tørre å gå nye veier vekk fra det fossile samfunnet.

– Vi er svært takknemlige for å ha Statkraft med som hovedsamarbeidspartner. Vi trenger slike innovative selskap, som tør tenke nytt rundt den største utfordringen vi alle har; nemlig hvordan vi skal sørge for nok energi, uten mer global oppvarming, sier Frederic Hauge.

101 løsninger blir presentert for norske lesere allerede 1. desember. Da blir bladet å finne i Rema1000-butikker rundt om i landet.

Anlegget på Hurum er et pilotanlegg, og Statkraft håper de første anleggene kan bygges allerede i 2015. Et typisk saltkraftanlegg kan være på størrelse med en fotballstadion, og vil kunne levere strøm til 30.000 husstander. Ifølge Statkraft har osmose et globalt potensial på 1600 til 1700 TWh per år, tilsvarende halvparten av EUs nåværende kraftproduksjon.